Tag Archives: seksuaalivähemmistöt

Onnibus kulkee, tasa-arvotyö ei

Julkaistu Keskisuomalaisessa 10.4.2016


Onnibusin tulo joukkoliikenteeseen on ollut piristysruiske. Yhtiö on avoimesti haastanut muut bussiyhtiöt ja VR:n. Piristyksestä kertoo sekin, että yksityisautoilijat ovat entistä useammin valinneet joukkoliikenteen etenkin hintojen alennuttua (KSML 5.4.).

Rohkean yhtiön taustalla on taho, josta suuri yleisö ei tiedä. Onnibusin omistushan on vain 23-prosenttisesti Suomessa.

Loput 77 prosenttia omistaa skottimiljardööri Brian Souter. Souter on kotimaassaan tunnettu homovastaisesta kampanjoinnistaan. Hän on mm. käyttänyt yli miljoona euroa kampanjaan, jolla pyrittiin estämään paikallisen lain muuttaminen tasa-arvoisemmaksi seksuaalivähemmistöille.

Vaikka Souter käyttääkin yksityisomaisuuttaan, rahat ovat kertyneet liiketoiminnasta. Näin myös Suomessa Onnibus-matkaan käytetyt eurot saattavat päätyä tukirahoiksi syrjivään toimintaan. Onnibus ei siis ole paras ja eettisin vaihtoehto matkustajalle, joka haluaa tukea tasa-arvoista yhteiskuntaa ja veroeurojen pysymistä Suomessa.

Matkustajan etu olisi, että suomalaiset omistaisivat enemmän Onnibusia. Toivomme yhtiön sitoutuvan eettiseen kuluttamiseen ja yhdenvertaisuuteen.

Tehdäkseen pesäeron suuromistajansa syrjivyyteen toivomme Onnibusin ja sen suomalaisomistajien tukevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä Suomessa. Hyviä kohteita on paljon.

Liisa Kuparinen
puoluevaltuuskunnan varajäsen (vihr.)
Jyväskylä

Tommi Tapiainen
kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Jämsä

Facebooktwittermail

Syrjinnän rakenteita on purettava

Julkaistu Keskisuomalaisessa 11.12.2014

Tasa-arvoisen avioliittolain käsittely eduskunnassa on nostanut esille kysymyksiä lasten oikeuksista. Lastensuojelujärjestöistä valtaosa otti lakialoitteen läpimenemiseen myönteisen kannan. Argumentaatiossaan järjestöt muistuttavat lapsen oikeuksien sopimuksesta, joka ei määritä vanhempia eikä sisällä yhdenlaista käsitystä hyväksyttävästä perhemuodosta.

Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeinen periaate on syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus. Sen mukaan sopimuksessa tunnustetut oikeudet kuuluvat kaikille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa sukupuoleen tai sosiaaliseen alkuperään perustuvaa erottelua.

Äänestyksessä Perhehoitoliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Aila Paloniemi vastusti tasa-arvoista avioliittolakia. Hän perusteli valintaansa lapsen oikeudella sekä isään että äitiin (Ksml 29.11.). Sen lisäksi, että perustelu on YK:n lasten oikeuksien sopimuksen vastainen, kääntää se myös selän monelle tukea tarvitsevalle lapselle ja nuorelle.

Samaa sukupuolta olevan kanssa seurustelevat nuoret ovat yliedustettuina lastensuojelun parissa. Lastensuojelutyötä tekevien mukaan tämä johtuu osaltaan kaikista niistä yhteiskunnan ennakkoluuloista ja toimista, joilla sivuutetaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret. Onnettomuustutkintakeskus on tänä vuonna raportissaan ”Lasten kuolemat” todennut yhteiskunnallisen suhtautumisen seksuaalivähemmistöihin tekevän sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiään etsivistä nuorista haavoittuvia ja arvioi ainakin 2–3 nuoren riistävän vuosittain itseltään hengen seksuaaliseen identiteettiin liittyvien kysymysten vuoksi.

Näiden nuorten pahoinvointia ja sairastumista voidaan vähentää purkamalla yhteiskunnassa olemassa olevat syrjivät rakenteet.

Lastensuojelun ja lasten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta olisi toivottavaa, että valtakunnallisen perhehoitoliiton puheenjohtaja ei sivuuttaisi lasten oikeuksia tasa-arvoiseen kohteluun yhteiskunnassa. Asettumalla tasa-arvoisen avioliittolain puolelle Aila Paloniemi antaisi lapsille ja nuorille viestin, että heillä on täysi oikeus olemassa oloon riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai perhemuodostaan. Tätä vastuunottoa lasten hyvinvoinnista odotamme.

Sari Makkonen
Liisa Kuparinen kansanedustajaehdokas (vihr.)
Jyväskylä

Facebooktwittermail