Vaalikonevastaukseni 2021

 • Keskisuomalainen
 • Yle
 • Sanoma/ Helsingin Sanomat
 • Eläinpoliittinen vaalikone
 • Nuorten vaalikone
 • OAJ
 • Ilta-Sanomat
 • Iltalehti

Keskisuomalainen

1. Veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelujen karsiminen.

Jokseenkin samaa mieltä – Meidän tulee kyllä tarkastella palveluitamme kriittisesti ja painottaa niitä, joiden vaikuttavuus on suurin, mutta mahdollinen karsinta tulee tehdä niin, että haitat eivät ole hyötyjä suuremmat. Minulle on tärkeää, että panostamme mm. hyvinvointiin ja jos karsinta heikentäisi hyvinvointia, silloin veronkorotus on karsintaa parempi keino.

2. Alvan myyntiä kokonaan tai osittain ei saa edistää missään olosuhteissa.

Jokseenkin eri mieltä Tällä kaudella näimme, että Alvan vesiliiketoiminnan vähemmistöosuuden myyntiselvitys keräsi valtavan vastustuksen. Tätä pitää kuunnella. Taloutemme on kuitenkin tiukassa tilanteessa ja Alvalla on edessä suurten investointien tekeminen. Ei ole järkevää olla ehdoton Alvan joidenkin osien myynnin kieltämisen suhteen, vaan vaihtoehdot on syytä pitää avoinna.

3. Kuntani palveluja pitää siirtää entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettaviksi.

Jokseenkin eri mieltä Tarvitaan sekä yksityistä että julkista – nykyinen balanssi on aika hyvä.

4. Kaupungin vetovoiman säilyttämiseksi veroprosentti tulee pitää nykyisellään lähivuodet.

Jokseenkin samaa mieltä – En tosin katso veroprosenttikysymystä ensisijaisesti kaupungin vetovoiman näkökulmasta. Vetovoimaan vaikuttavat ensisijaisesti muut seikat.

5. Olisi hyvä, että kuntaani tulisi lisää ulkomaalaista työvoimaa.

Jokseenkin samaa mieltäJyväskylässä on aika paljon ulkomaalaista työvoimaa, mm. yliopistolla ja kansainvälisillä markkinoilla toimivissa yrityksissä, kuten IT-alan palveluksessa. Hyvä niin. Myös esimerkiksi hoiva-alalle tulemme jatkossa tarvitsemaan yhä enemmän työvoimaa myös ulkomailta.

6. Kaupungin pitää vetäytyä Hippos-hankkeesta, koska taloudelliset riskit ovat liian suuret.

Jokseenkin eri mieltä – Nykyinen suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi on taloudellisesti järkevämpi kuin siitä vetäytyminen ja huonokuntoisten liikuntatilojen osin peruskorjaaminen, osin uudisrakentaminen täysin omalla rahalla.

7. Hoitoon pääsyä terveyskeskukseen pitää nopeuttaa, vaikka se nostaisi kaupungin kuluja.

Täysin samaa mieltä – Koronan myötä hoitovelka ja jonot ovat paisuneet kohtuuttomaksi – siinä meillä on paljon korjattavaa. Kuitenkin myös normaaliaikana pidän liian pitkänä odotusaikana sitä, että voi kulua yli kuukausi päästä terveyskeskukseen ns. kiireettömään hoitoon. Tuossa ajassa moni vaiva ehtii jo pahentua.

8. Terveyskeskusmaksut pitää poistaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kunnolliseen hoitoon.

Jokseenkin eri mieltä Ideaali on, että kenenkään ei tarvitse miettiä terveytensä hoitamista rahan kannalta. Toisaalta terveyskeskusmaksut ovat kyllä maltilliset nytkin: lääkärikäynti 20,60 euroa ja hoitajakäynti enintään 10 euroa, ja nämä peritään vuosittain vain kolmelta ensimmäiseltä käyntikerralta. Isompi ongelma on suun terveydenhuollon maksut. Vaikka niissäkään ei kuntalainen maksa koko todellista kulua, niiden kohdalla maksut ovat monelle niin suuret, että se vaikuttanee jo hoitoon.

9. Pysäköintihintoja on alennettava keskustan vetovoiman lisäämiseksi.

Jokseenkin samaa mieltä – Kyllä tämä asia ansaitsisi vielä lisää tutkimista. Toisaalta pysäköinti ei Jyväskylässä ole edelleenkään kovin kallista – mutta toisaalta on kyllä otettava huomioon se, että nykyinenkin maksullisuus kyllä taitaa ohjata keskustassa asioimista, tai asioimattomuutta. Olisiko keskusta elinvoimaisempi, jos pysäköinti olisi edullisempaa ja keskustaan tulo helpompaa. On kuitenkin hyvä, että on kehitetty keskustan saavutettavuutta julkisella liikenteellä, pyöräillen ja jalan – parasta olisi, että keskustassa asioitaisiin, mutta mahdollisimman paljon autottomasti.

10. Kuntani pitää maksaa syntyvien lasten perheille vauvarahaa.

Täysin eri mieltä – Joidenkin pienempien kuntien kohdalla tämä voi olla merkittävä vetovoimatekijä, mutta tuskin niinkään Jyväskylän kohdalla. Toki vauvaraha olisi varmasti mukava vanhemmille, mutta Jyväskylän taloudessa on kriittisempiäkin rahareikiä.

11. Kaupungin on hankittava palveluja yksityisiltä nykyistä enemmän kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Jokseenkin eri mieltä – On hyvä, että kaupunki hankkii paljon palveluita myös yksityisiltä ja näin huolehtii myös elinvoimasta ja työllisyydestä myös yksityisellä sektorilla ja toisaalta kirittää laadun kehittämisessä. Nykyinen balanssi on aika hyvä.

12. Kotikuntani pitää tarjota kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille tai oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.

Täysin samaa mieltä – Kyllä. Se on vastuunkantoa ja myös Jyväskylän etu.

13. Jyväskylän pakolaiskiintiötä tulee nostaa.

Jokseenkin samaa mieltä – Maltillisesti. On tärkeää huolehtia samalla myös tehokkaasta kotouttamisesta, jotta kulttuuri, tavat, lait tulevat tutuiksi ja yhteiskuntaan integrointi onnistuu mahdollisimman pian siten, että tulijat pääsevät myös työllistymään.

14. Päihteiden ongelmakäyttäjät pitää saada pois keskustan katukuvasta.

Jokseenkin eri mieltä – Ensisijaisesti päihteiden ongelmakäyttäjät pitää saada avun piiriin.

15. Päätöksenteossa ympäristö pitäisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle silloin kun nämä ovat keskenään ristiriidassa.

Jokseenkin samaa mieltä – Onneksi ympäristöä ja talouskasvua ei kyllä tyypillisesti tarvitse nähdä toisilleen vastakkaisina asioina, vaan myös toisiaan tukevina. Yleensä pystytään löytämään keinot, joissa ympäristöstä pystytään huolehtimaan ilman, että se on esteenä talouskasvulle tai uusien työpaikkojen syntymiselle. 

16. Kuntani tulee tarjota ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.

Jokseenkin eri mieltä – Tällä hetkellä Jyväskylä tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille. Tämä on todettu myös taloudellisesti järkeväksi satsaukseksi. Ehkä ikäluokassa 20-24 vuotta on jo paremmin edellytyksiä huolehtia ehkäisyn kustantamisesta myös itse.

17. Kunnan työntekijöitä ei saa irtisanoa eikä lomauttaa edes kovissa säästöpaineissa.

Jokseenkin eri mieltäIrtisanomiset ja lomauttamiset tulisi kyllä välttää viimeiseen asti. Ne vältetään hyvällä, pitkäjänteisellä henkilöstösuunnittelulla. Yllättävät kriisit ovat asia erikseen, mutta lähtökohta on se, että työvoiman tarve ja kustannukset tulee suunnitella pitkäjänteisesti ja työtä järjestellä tarpeen mukaan esimerkiksi työnkuvia neuvoteluiden kautta päivittämällä ja työvoiman liikkuvuutta eri yksiköiden ja tehtävien välillä lisäämällä.

18. Tuulivoiman käyttöä pitää edistää kaavoituksella.

Täysin samaa mieltä – Kaavoituksella tuulivoiman käytön edistäminen on järkevää – kaavoituksella voidaan osoittaa ne sijainnit, joissa tuuliolosuhteet ovat otollisimmat ja haitat ihmisille, ympäristölle sekä eläimille vähäisimmät ja olemassa oleva infrastruktuuri tukee tuulivoiman sijoittamista. Tuulivoimatuotanto on hyvä asia, mutta viime vuodet ovat osoittaneet, että yksioikoista se ei ole – sijoittelu on syytä katsoa tarkasti, samoin vastuu- ja kustannuskysymykset.

19. Kunnallisissa ruokapalveluissa (esim. kouluissa) tulee painottaa lähituotteita, vaikka muualta ostaminen olisi halvempaa.

Täysin samaa mieltä – Jyväskylän ruokapalvelun Kylän Kattauksen puheenjohtajana tämä on minulle hyvin tuttu asia. Kylän Kattauksessa lähituotteiden painottaminen on ollut jo pitkään mukana ja toki sitä tulee jatkaa. Kun hankinnat tehdään läheltä; parhaimmillaan omasta kunnasta tai maakunnasta, tuetaan samalla paikallista taloutta ja työllisyyttä. Usein tällöin myös ilmasto kiittää kuljetusmatkojen ollessa lyhyitä.

20. Säynätsalon tehdasalue on ostettava kaupungille asuin- ja työpaikka-alueeksi Kankaan tavoin.

Täysin eri mieltä – Alue on nyt myyty. Se on parempi ratkaisu kuin alueen ostaminen kaupungille.


YLE

Kolme vaalilupausta:

 1. Toimin rakentavasti, asiakeskeisesti ja muita arvostavasti tiedostaen sen, että hyvällä yhteistyöllä muiden puolueiden sekä viranhaltijoiden kanssa saamme sujuvimmin tuloksia aikaan kuntalaisten parhaaksi.
 2. Suhtaudun vastuullisesti kuntatalouteen; etsin keinoja saada taloutta kohennettua työllisyyden ja yrittäjyyden kautta ja vaalin sitä, että hyvinvointi priorisoidaan jatkossakin.
 3. Pidän edelleenkin myös eläinten asioita esillä, jotta yhteiskunta olisi jatkossa yhä parempi niin luonnon-, lemmikki- kuin tuotantoeläimillekin.

Kuka on poliittinen esikuvasi?

Arvostan esimerkiksi Maria Ohisalon tapaa toimia – hän on asiallinen ja pohjaa lausumansa tutkittuun tietoon.

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Täysin samaa mieltä – Toimin tällä kaudelle Jyväskylän ruokapalvelun, Kylän Kattauksen, johtokunnan puheenjohtajana, ja olen päässyt näin avainpaikalta näkemään ja vaikuttamaan myös kouluruokailun asioihin. Jyväskylässä on pitkäjänteinen suunnitelma lisätä kasvisruuan osuutta kaikessa ruokatarjoilussa ja painotus tässä kasvisruokapainotteisuudessa on juuri lasten ja nuorten ruokailuissa. 

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan luoda työpaikkoja.

Jokseenkin eri mieltäUseimmiten pystytään löytämään keinot, joissa ympäristö- ja luontoarvojen säilymisestä pystytään huolehtimaan ilman, että se on esteenä uusien työpaikkojen syntymiselle. 

Koronakriisissä pitäisi luottaa enemmän ihmisten vapaaehtoisuuteen kuin pakkotoimiin.

Jokseenkin eri mieltä – Valitettavasti on nähty, että kaikki eivät toimi vastuullisesti, jos pohjataan vain vapaaehtoisuuteen.

Kuntani pitää tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

Jokseenkin eri mieltä – Tällä hetkellä Jyväskylä tarjoaa maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille. Tämä on todettu myös taloudellisesti järkeväksi satsaukseksi. Ehkä ikäluokassa 20-24 vuotta on jo paremmin edellytyksiä huolehtia ehkäisyn kustantamisesta myös itse.

Kuntani pitää järjestää huumeidenkäyttäjille mahdollisuus vaihtaa käytetyt neulansa puhtaisiin.

Jokseenkin samaa mieltä – Huumeidenkäyttö pitää saada vähenemään siinä missä tupakointi on vähentynyt. On kuitenkin myös järkevää, että huumeidenkäyttäjille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa käytetyt neulat puhtaisiin, jotta voidaan ehkäistä infektioita ja tartuntojen leviämistä sekä samalla mahdollisesti huomata muu puuttumisen tai avun tarve. Lisäksi olisi hyvä, että vaihtopisteellä voi testauttaa C-hepatiitin ja HIV:n.

Kaikille vanhuksille on taattava oikeus palvelukotipaikkaan.

Jokseenkin samaa mieltä – Kaikki vanhukset eivät halua tai tarvitse palvelukotipaikkaa, mutta on tärkeää, että kullekin on saatavilla tarpeisiin vastaavat palvelut. Toiset ovat tyytyväisimpiä ja pärjäävät kotihoidon palveluilla, toisilla esimeriksi palvelukotipaikka on toiveena ja tarpeen. Meidän tulee tukea kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkään, mutta kun tarvetta on, myös palvelukotipaikan tulee järjestyä sujuvasti.

Vanhusten käyttöön annettavat etälaitteet ovat hyvä keino vähentää hoitajatarvetta ikääntyneiden kotihoidossa.

Täysin samaa mieltä – Etälaitteiden käyttöä vanhusten hoidossa on voimakkaasti lisätty viime aikoina niin Jyväskylässä kuin yhteiskunnassa muutenkin. Vanhustenhoidon kustannukset tulevat yhä lähivuosina kasvamaan huomattavasti. Kustannusnousua loiventaa etälaitteiden ja verkkopohjaisten palveluiden käyttöönotto. Samaan aikaan on tärkeää muistaa, että etälaitteet ja etähoiva ei voi korvata ihmistä kokonaan. On otettava huomioon myös vanhusten mahdollinen yksinäisyys ja muu tarve sosiaalisiin kontakteihin.

Eniten ansaitsevat ihmiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa kuin nykyään.

Jokseenkin eri mieltä – Ehkä valtionverotus on kuitenkin parempi kohde progressiolle. Toisaalta: vaikka kuntavero on ns. tasavero, tulee siihenkin jo nyt progressiivisuutta kunnallisveron perusvähennyksen myötä.

Soteuudistuksessa syntyville maakunnille pitää antaa oikeus kerätä veroa.

Jokseenkin samaa mieltä – Maakuntaveron on nähty parantavan kustannustehokkuutta, lisäävän alueiden autonomiaa ja vahvistavan demokratiaa. Hallitus on jo linjannut, että maakuntaveron käyttöönoton valmistelu aloitetaan.

Kun kunnan menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja karsimalla kuin veroja kiristämällä.

Jokseenkin samaa mieltä – Jyväskylän kohdalla ei veroprosentin nostoa ole ylipäätään arvioitu kovin vaikuttavaksi keinoksi kohentaa kunnan tulopohjaa. Meidän on jatkuvasti etsittävä kustannustehokkaampia tapoja toimia, mutta hyvin kriittinen tulee olla tärkeiden palveluiden heikentämisen osalta. Meillä onneksi vaikuttaa yhä olevan myös ns. helpompia säästökohteita, kuten tilojen käytön tehostaminen.

Jos kunnan menoja pitää vähentää, miten se on tehtävä? Aseta seuraavat keinot tärkeysjärjestykseen.

Jyväskylässä keinona tosiaan myös mm. tilojen käytön tehostaminen.

Jos kunnan tuloja pitää kasvattaa, miten se on tehtävä? Aseta seuraavat keinot tärkeysjärjestykseen.

Tässä saisi olla vaihtoehtoina myös työllisyyteen ja yrittäjyyteen satsaaminen ja panostukset uusien yritysten houkuttelemiseksi Jyväskylään, ns. sijoittumispalvelut. Nämä on todettu vaikuttaviksi satsauksiksi.

Koulun on pidettävä yllä kristillisiä perinteitä.

Jokseenkin samaa mieltä – Ei ole koulun ensisijaisia tehtäviä, mutta kyllä myös tämä kulttuuri, kristilliset perinteet saavat näkyä koulussa ja niitä on myös hyvä koulussa opettaa osana kulttuuria. Koulujen on hyvä tehdä jatkossakin yhteistyötä myös seurakunnan kanssa.

Perheille pitää maksaa kuntalisää alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidon tukemiseksi.

Jokseenkin eri mieltä – Tutkitusti kotihoidon tuen kuntalisä houkuttaa äitejä hoitamaan lapsiaan pidempään kotona. Tämä on toisten perheiden ja lasten kannalta hyvä, mutta toisaalta myös mahdolliseen työhön paluuseen pitää kannustaa. Kunkin perheen on hyvä voida tehdä juuri heille parhaat ratkaisut.

Kunnassani tulisi tarjota mahdollisuus opiskella ruotsin kieltä suomenkielisissä kouluissa jo ennen peruskoulun kuudetta luokkaa.

Jokseenkin eri mieltä – Jyväskylässä moni muu kieli on tärkeämpi kuin ruotsi. 

Kuntani pärjäisi hyvin ilman maahanmuuttoa.

Jokseenkin eri mieltä – Maahanmuuttoa tarvitaan. Työperäinen maahanmuutto on tärkeää monella alalla. Jyväskylässä on myös mm. yliopistossa ja IT-alalla paljon Suomen ulkopuolelta tulleita työntekijöitä.

Kuntani pitää edistää oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotoutumista.

Täysin samaa mieltä – On tärkeää huolehtia tehokkaasta kotouttamisesta, jotta kulttuuri, tavat ja lait tulevat tutuiksi ja yhteiskuntaan integroituminen onnistuu mahdollisimman pian siten, että tulijat pääsevät myös työllistymään.

Lähikirjastoja tarvitaan nykyistä vähemmän kun kirjat ja muu aineisto muuttuvat digitaalisiksi.

Jokseenkin samaa mieltäFyysisiin lähikirjastorakennuksiin sisään astelevien määrä voi vähentyä, kun aineistot ovat entistä enemmän digitaalisia. On kuitenkin yhä tärkeää pitää kiinni siitä, että myös fyysisiä kirjastorakennuksia on hyvin kuntalaisten saatavilla. Jyväskylässä tulee yhä kehittää myös omatoimikirjastojärjestelmää siten, että kirjastoihin pääsee entistä laajemmilla aukioloajoilla.

Kuntani pitää antaa koulujen salit ja muut kunnalliset liikuntapaikat maksutta urheiluseurojen käyttöön kun on kyse alle 18-vuotiaiden harrastuksista.

Jokseenkin samaa mieltä – Lapsille ja nuorille tulee tarjota liikkumismahdollisuudet perheen tulotasosta riippumatta.

Päätös konserttisalin rakentamisesta pitää tehdä tulevalla valtuustokaudella.

Jokseenkin samaa mieltä – Jyväskylän surullinen ikuisuuskysymys, josta olisi jo aika päästä eteenpäin. Toisaalta yhä tuntuu, että tässä on lukkiuduttu liikaa juuri joihinkin tiettyihin malleihin ja ratkaisuihin. 

Kuntani pitää järjestää liputus Pride-tapahtuman kunniaksi.

Täysin samaa mieltä – Jyväskylä on tämän järjestänyt ja siitä olen ylpeä. Yhdenvertaisuutta ei tule vastustaa, vaan edistää.

Jyväskylän on korotettava joukkoliikenteen lippuhintoja koronaepidemian aiheuttamien tulonmenetysten takia.

Täysin eri mieltä – Joukkoliikenteen tulonmenetykset Jyväskylässä ovat mittavat, mutta ei siihen auta joukkoliikenteen lippuhintojen korottaminen. Päinvastoin; kun ihmiset alkavat taas liikkua, täytyy joukkoliikenteeseen paluutakin erityisesti kannustaa. Jyväskylällä on osansa tehtävänä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siinä tärkeä keino on joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen.

Kaupungissani tulisi kokeilla maksutonta joukkoliikennettä.

Jokseenkin samaa mieltä – Jyväskylässä on ollut useita maksuttoman joukkoliikenteen kokeiluja esimerkiksi Valon kaupunki -tapahtuman aikaan. Nämä ovat olleet erittäin suosittuja. Jatketaan.

Kaupunkini tulee pyrkiä siihen, että kaikilla asuinalueilla asuu eri taustoista ja yhteiskuntaluokista tulevia ihmisiä.

Täysin samaa mieltä – On tärkeää, että asuinalueet eivät eriydy liikaa. 

Äänioikeuden ikäraja kuntavaaleissa pitäisi laskea 16 vuoteen.

Jokseenkin samaa mieltä – Tämä on osa vihreiden valtakunnallisia tavoitteita. Asiassa voisi lähteä liikkeelle kokeiluin.

Kuntani valtuusto tarvitsee käyttäytymisohjeet, joissa määritellään millainen käytös tai puhe valtuuston kokouksissa on kiellettyä.

Täysin samaa mieltä – Jyväskylässä käyttäytyminen valtuustossa on onneksi ollut melko lailla asiallista. On kuitenkin hyvä, että myös kirjatut käyttäytymisohjeet, jotka käydään yhdessä läpi, on olemassa.

Politiikassa tarvitaan vahvoja johtajia, jotka panevat asiat kuntoon ilman kompromisseja.

Täysin eri mieltä – Se mitä tarkoittaa “kuntoon laittaminen” riippuu varmastikin tulkitsijasta ja näkökulmasta. Politiikkaan kuuluu kompromissien tekeminen ja sellaisten ratkaisujen etsiminen, jotka ovat hyviä mahdollisimman monille. Yhteistyöllä saadaan asioita edistettyä parhaiten.

Poliitikon velvollisuus on ennen kaikkea ajaa omien äänestäjiensä etuja.

Jokseenkin eri mieltä – Tähän olen vastannut kuntavaaleissa 2017 näin: “Valtuutetun tärkein tehtävä on tukea kunnan perustehtävän toteuttamista: “edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan”. Tämä täytyy tehdä yhteistyössä muiden valtuutettujen ja kunnan työntekijöiden kanssa kuntalaisia tarkasti kuunnellen.” Tämän takana seison yhä.

Apu

Kuntani pitäisi ostaa nykyistä enemmän palveluita yksityiseltä sektorilta.

Jokseenkin eri mieltä – Nykyinen balanssi on aika hyvä. Yksityinen on kunnalle tärkeä kumppani ja voimme oppia toisiltamme. On hyvä muistaa, että kunta on kaikissa tapauksissa vastuussa palveluiden laadusta.

Kaavoituksessa kuntani pitäisi suosia hyviä kulkuyhteyksiä ja asuntotilanteen parantamista, vaikka se tarkoittaisi luonto- ja virkistysarvoista tinkimistä.

Jokseenkin eri mieltä – Luonto- ja virkistysarvot ovat asukkaille – ja maapallolle – tärkeitä. Säilytetään tasapaino. 

Mustread

Kuntani pitää itse tuottaa vanhushoiva- ja päiväkotipalvelut eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä.

Jokseenkin eri mieltä – Sekä yksityiselle että julkiselle palvelutuotannolle on tarvetta.

Kuntani on annettava yrityksille verohelpotuksia ja halpoja tontteja yritysten houkuttelemiseksi alueelleen.

Jokseenkin eri mieltä – No ei. Yrityksiä on houkuteltava muilla keinoin kuin verohelpotuksilla ja erityisen halvoilla tonteilla. Jyväskylällä on paljon muutakin tarjota; esimerkiksi tuki tontin tai toimitilojen löytämisessä, tuki prosessien sujuvuudessa, tuki työvoiman ja työnantajan kohtauttamisessa.

Kuntalehti

Lastensuojeluun on houkuteltava työvoimaa kunnassani palkkoja nostamalla, vaikka se johtaisikin kuntaveron korotuksiin.

Jokseenkin eri mieltä – Lastensuojelun resursointi on turvattava, mutta palkkojen nostaminen ei välttämättä ole siihen osuvin keino.

Asuinalueiden eriarvoistumista pitää kunnassani estää sijoittamalla vuokra-asuntoja myös ns. paremmille alueille, joissa asuu hyvätuloisia.

Täysin samaa mieltä – On tärkeää, että asuinalueet eivät eriydy liikaa. 

MTV

Kotikuntani julkiset palvelut ovat kokonaisuutena ottaen hyvässä kunnossa.

Jokseenkin samaa mieltäKorona on tuonut kolauksen ja taloustilanne aiheuttanut paineita. Vielä ollaan kuitenkin monin osin kohtuullisessa tilanteessa.

Kotikuntani kuuntelee asukkaitaan päätöksenteossa riittävästi.

Jokseenkin samaa mieltäJyväskylä tekee paljon työtä kuntalaisten osallistamisen ja kuulemisen eteen. Silti on varmasti vielä parantamisen varaakin. Välillä esimerkiksi kuntalaisaloitteiden käsittelyaika venyy pitkäksi.

Länsi-Suomi

Jos alakoulun oppilasmäärä laskee pysyvästi alle kahdenkymmenen, pitää koulu lakkauttaa.

Jokseenkin samaa mieltä – Jyväskylässä olisi näin.

Hufvudstadsbladet

Kunnassani on vähennettävä ilmastopäästöjä suunniteltua nopeammin, vaikka se johtaisi verojen kiristämiseen.

Jokseenkin samaa mieltäIlmastotoimia ja kuntataloutta ei ole järkevää eikä tarpeellista asettaa vastakkain. Ilmastoratkaisuihin panostamalla luodaan myös uutta yritystoimintaa. Lisäksi moni ilmastoteko säästää rahaa, esimerkiksi energiakuluja. Ruokapalveluissa taas hävikin minimointi säästää niin ikään rahaa.

Kunnassani pitää olla kaksikielisiä kouluja, joissa oppilaat voivat opiskella oppiaineita joko suomeksi tai ruotsiksi.

Jokseenkin eri mieltä – Jyväskylässä ruotsinkielinen opetus ei ole kysytyimmästä päästä, mutta meillä kuitenkin nytkin on ruotsinkielinen yhtenäiskoulu.

Maaseudun Tulevaisuus

Päätösvalta susien kaatoluvista pitää siirtää kunnille.

Täysin eri mieltäKaatoluvat tulee pitää Riistakeskuksella, jolla on kuntia enemmän asiantuntemusta ja parempi kokonaiskuva susikannan tilanteesta koko maassa. Suden uhanalaisuuden vuoksi on tärkeää, että poikkeuslupien myöntämisessä toimitaan tarkasti ja huolellisesti.

Julkisen lääkäripalvelun pitää olla saatavilla oman kunnan alueella.

Täysin samaa mieltäJulkisen tulee jatkossakin olla vahva toimija Jyväskylässä.

Åbo Underrättelser

Mökkikuntien pitää saada osansa vapaa-ajan asukkaiden maksamasta kunnallisesta tuloverosta.

Jokseenkin samaa mieltäKysymys ei ole käytännön tasolla mitenkään yksinkertainen, vaan tähän liittyy paljon muita ratkaistavia kysymyksiä kaksoiskuntalaisuuden muiden seikkojen (esim. eroperheiden asumisjärjestelyt, kunnallinen autonomia, palveluiden järjestämisvastuu) osalta.

 

Facebooktwittermail