Vaaliteemat

Liisa ja koiratHyvinvointia ja ihmisarvoa

Haluan turvata Suomen säilymisen hyvinvointivaltiona. Jokaisella on oltava yhtäläinen ihmisarvo ja elämisen edellytykset – riippumatta koulutuksesta, työtilanteesta, perhemuodosta, kansalaisuudesta tai muista seikoista. Eduskunnan tasolla tämä vaatii yhdenvertaisuutta tukevia päätöksiä lainsäädännössä ja taloudellisten resurssien suuntaamisessa. Esimerkiksi julkisen terveydenhuollon saavutettavuus on turvattava yksityisen terveydenhuollon suosimisen sijaan.

Perustulo ja yrittäjien sosiaaliturva

Haluan madaltaa kynnystä yrittäjyyteen huolehtimalla yrittäjän sosiaaliturvan kuntoon. Perustulo tekisi kaikesta työnteosta kannattavaa. Resursseja ei pidä tuhlata byrokratiaan eikä yksilöä saa kyykyttää heikoimmillaankaan.

Tasa-arvo

Haluan edistää sukupuolten tasa-arvoa. Sukupuoli ei saa olla esteenä urakehitykselle ja palkkatasa-arvon eteen on yhä tehtävä töitä. Tasa-arvoinen avioliittolaki on jo aikakin saada Suomeen ja myös translain epäkohdat tulee korjata.

Eläinten hyvinvointi

Eläinten edustaja 2015-2019Eläimet ovat olleet aina tärkeitä minulle ja olenkin elänyt koiran kanssa kolmevuotiaasta lähtien aina. Siksi myös eläinten hyvinvointi on yksi vaaliteemoistani. Eläinsuojelulain uudistus tulee viedä päätökseen. Eläinsuojelurikosten uusiutumisen välttämiseksi eläintenpitokieltoja tulee valvoa paremmin ja eläinten hylkäämisiin ja pentutehtailuun tulee puuttua nykyistä tiukemmin. Tuotantoeläinten elinoloja tulee kohentaa huomattavasti. Turkistarhausta en ole hyväksynyt koskaan.

Lupaan pitää eläinten puolia eduskunnan päätöksenteossa ja vaikuttamistyössä ja toimia mm. seuraavien toteutumiseksi:

 • Tunnustetaan eläinten positiivinen vaikutus ihmisten terveyteen.
 • Koska eläimet antavat meille ihmisille paljon, pidetään mekin huolta eläimistä!
 • Otetaan myös laatukriteerit huomioon löytöeläinten talteenottopaikkojen kilpailutuksessa.
 • Varmistetaan eläinlääkäripalveluiden saavutettavuus ja hillitään hintojen nousua, jottei eläin jäisi hoitamatta taloudellisista syistä.
 • Valvotaan eläintenpitokieltoja nykyistä paremmin.
 • Kovennetaan eläinsuojelurikoksista annettavia rangaistuksia.
 • Ryhdytään säännönmukaisemmin tunnistusmerkitsemään kissat ja koirat, jotta eläimiä hylättäisiin vähemmän ja ne löytäisivät paremmin takaisin kotiin.
 • Kitketään pentutehtailua.
 • Lopetetaan turkistarhaus.
 • Tehdään tuotantoeläimille elinolot, joissa on ylipäätään mahdollista voida hyvin.
 • Velvoitetaan kivunlievityksen käyttöönotto aina, kun tuotantoeläin sitä tarvitsee.

Ihmisten yhdenvertaisuus

Aion tehdä työtä seuraavien asioiden eteen:

 • säästetään kaikista heikoimmassa asemassa olevat leikkauksilta
 • pyritään parantamaan julkisen terveydenhuollon laatua ja saavutettavuutta siten, ettei terveys ole varakkuus- tai vakuuttamiskysymys
 • panostetaan ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon
 • huolehditaan vanhusten laadukkaasta hoidosta ja tuetaan vanhusten kotona asumista niin pitkään kuin se on mielekästä ja turvallista
 • säilytetään eläketaso sellaisena, että köyhinkin eläkeläinen pärjää
 • edetään kohti perustulon käyttöönottoa, jotta työnteko on aina kannattavaa eikä ketään kyykytetä tukiviidakossa
 • pyritään turvaamaan opiskelijoille mahdollisuus keskittyä opiskeluun
 • lisätään resursseja mielenterveyspalveluihin
 • pyritään takaamaan koulurauha
 • suojellaan lapsia kiusaamiselta, kaltoinkohtelulta ja väkivallalta
 • puolustetaan kehitysyhteistyötä
 • vahvistetaan vammaisten itsemääräämisoikeutta
 • kohennetaan yrittäjien sosiaaliturvaa siten, että se on samalla tasolla palkansaajan kanssa
 • varmistetaan tasa-arvoisen avioliittolain toteutuminen ja edetään kohti oikeudenmukaista translakia
 • edistetään samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuutta adoptioon
Facebooktwittermail