Liisa tentissä

Liisa KuparinenMitä mieltä olen arvonlisäverosta, eläinsuojelulain uudistamisesta, Natosta, kehitysavusta, kouluverkostosta, sisäilmaongelmista ja kymmenistä muista asioista? Lue tästä ja kysy, jos jotain puuttuu tai jokin mietityttää! Jos taas olet jostain perustellusti eri mieltä, kerro toki! Tiedon lisääntyminen ja vasta-argumenteista tietoisemmaksi tuleminen on aina hyvästä.

 

 

A

Kyllä Aluepolitiikka: koko Suomi pidettävä asuttuna. Asumisen edellytysten tulee olla kohtuullisella tasolla koko Suomen alueella.
Kyllä Ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille. Koska ansiosidonnainen osuus rahoitetaan vain pieneltä osin työttömyyskassojen jäsenmaksuista, olisi oikeudenmukaista ulottaa ansiosidonnainen työttömyysturva koskemaan kaikkia.
Kyllä Arvonlisäveron alarajan korotus. Korotus nykyisestä 8 500 eurosta tukisi pienyrittäjiä.
Kyllä Arvonlisäveron huojennusrajan korotus. Korotus esimerkiksi 55 000 euroon tukisi yrittäjyyttä ja näin auttaisi Suomea jälleen kasvuun.
Ei Arvonlisäveron korotus. Iskisi pahiten vähävaraisiin.
Ei Asumisen kustannusten nousu. Ovat kuluja, joista köyhäkään ei juuri voi säästää.
Ei Asuntotulovero. On kyseenalainen väite, että omistusasuja saisi hyötyä asumismuodostaan. Väitteen taustalla lienee virheellinen oletus, että omistusasujat ovat keskimääräistä varakkaampia. Asuntotulovero olisi raskas erityisesti monelle pienituloiselle vanhukselle.
Ei Aukioloaikojen vapauttaminen. Tällöin pienet kaupat jäisivät nykyistä enemmän isojen jalkoihin.
Ei Autoveron tilalle verotus ajokilometrien mukaan. Olisi epäoikeudenmukainen haja-asutusalueilla asuville.
Kyllä Avoin data. Mahdollistaa uusien innovatiivisten palveluiden luomisen ja edistää vapaata tiedonvälitystä.
Kyllä Avustajakoirien rahoitus julkisista varoista. Kulu per kunta ilmeisesti olisi kohtuullinen. Nyt avustajakoiria koulutetaan aivan liian vähän tarpeeseen nähden.

B

Kyllä Bioenergia. Uusiutuvalle, kotimaiselle energiatuotannolle kyllä!

E

Kyllä Elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen ilmoittaminen. Avoimuuden ja eettisyyden vuoksi.
Kyllä Eläinsuojelulain uudistus. Haluan, että Suomessa eläimetkin voivat hyvin – eläinsuojelulain uudistus tulee viedä päätökseen. Eläinsuojelurikosten uusiutumisen välttämiseksi eläintenpitokieltoja tulee valvoa paremmin ja eläinten hylkäämisiin ja pentutehtailuun tulee puuttua nykyistä tiukemmin. Tuotantoeläinten elinoloja tulee kohentaa huomattavasti. 
Kyllä Eläinsuojelurikosten rangaistusten koventaminen. 
Kyllä Eläkekatto. Ansiosidonnaisissa eläkkeissä voi hyvin olla katto. Korkeimpia eläkkeitä saavat pärjäisivät tavallisesti hyvin, vaikka eläkkeensä olisikin kohtuullistettu. Näin osaltaan voidaan varmistaa riittävä eläketaso kaikille.
Kyllä Etsivä nuorisotyö.Nuorten syrjäytymistä voidaan estää esimerkiksi panostamalla nykyistä enemmän etsivään nuorisotyöhön.
Kyllä EU.
Kyllä Eutanasia.

G

Ei Geenimuunneltu ruoka.  Suhtaudun kriittisesti, mutta sisältää mahdollisuuksia.

H

Ei Harmaa talous. Veronkierto, harmaa talous ja veropakolaisuus ovat suuria ongelmia, joihin on sekä talouden että moraalin vuoksi syytä puuttua.
Kyllä Hyvinvointivaltio. Haluan turvata Suomen säilymisen hyvinvointivaltiona. Yhteiskunnassa jokaisella tulee olla yhtäläinen ihmisarvo ja elämisen edellytykset – riippumatta koulutuksesta, työtilanteesta, terveydentilasta, perhemuodosta, kansalaisuudesta tai mistään muustakaan seikasta. Tämän toteutumiseksi tarvitaan meistä jokaista. Yksilötasolla voimme vaikuttaa pitämällä huolta lähimmäisistämme. Eduskunnan on tehtävä yhdenvertaisuutta tukevia päätöksiä lainsäädännössä ja taloudellisten resurssien suuntaamisessa.

I

Kyllä Ihmisoikeusloukkauksista yritysten vastuuttaminen. Niin pitkälle kuin mahdollista. Pienelle yritykselle vastuuttaminen alihankintaketjusta voi olla jo pelkän käytännön selvitystyön kannalta liian kova haaste, mutta mitä suurempi yritys, sitä paremmin on resursseja myös ottaa selvää ja valvoa alihankintaketjua.
Kyllä Ilmastonmuutoksen hillitseminen. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä myös polkematta teollisuuden kilpailukykyä. Esim. uusiutuvat energiamuodot tarjoavat myös taloudellisesti paljon.

J

Kyllä Julkinen sektori. On hyvä, että julkinen sektori vastaa Suomessa paljosta (valtion ja kuntien toiminnan lisäksi osin mm. sosiaaliturva, terveydenhuolto, oikeuslaitos, poliisi, puolustusvoimat, koulutus, tiedotus). Valtio on eri tavoin vastuussa yhdenvertaisten palveluiden tuottamisesta kuin yksityinen sektori olisi. Suomi hyvinvointivaltiona pohjaa siihen, että verotuksella tuotetaan tärkeät palvelut yhtä lailla jokaisen saataville. Näen, että tämä on hyvinvoinnin kannalta turvallisin tapa toimia jatkossakin.

K

Ei Kannabiksen käytön laillistaminen.
Kyllä Kehitysapu. Autetaan, kun apua tarvitaan ja auttamaan pystytään. Kehitysyhteistyössä on tavoitteet vielä saavuttamatta. Suomen tulee täyttää tavoite: 0,7 % BKT:sta kehitysapuun.
Ei Keskioluen myynti vain Alkosta. Sortaisi heitä, joille Alko on kaukana – toisilla seuduilla jopa satojen kilometrien päässä.
Kyllä Kirjastot.
Kyllä Kirkko. Tuoreena kirkkovaltuutettuna olen suvaitsevan ja armollisen kirkon asialla. Avoin, avarakatseinen ja auttava kirkko on voimavara, ei uhka.
Ei Korkeakoulutuksen duaalimalli.
Kyllä Koskien suojelu.
Ei Koulukurin tiukentaminen.  Uskon kohtuullisiin rajoihin ja rajoista kiinni pitämiseen, mutta erityisesti arvostuksen, luottamuksen ja positiivisen palautteen voimaan lasten ja nuorten kasvatuksessa.
Kyllä Koulurauha. Koulukiusaaminen on saatava kuriin.
Ei Koulutuksesta säästäminen. Suomen osaaminen ja taloudellinenkin menestyminen nojaa koulutukseen. Paitsi että koulutuksen riittävä resursointi on tärkeää, haluan myös huolehtia pitkäjänteisestä koulutuksen suunnittelusta. Erityisesti korkeakoulutuksen ongelmana on ollut opetusohjelmien ja opintovaatimusten kohtaamattomuus johtuen siitä, että opetushenkilöstön vaihtuvuus on yliopistoissa nykyään suurta ja rekrytoinnit tehdään tutkimusta painottaen.
Kyllä Kouluverkoston säilyttäminen. Myös pienissä kunnissa tulee säilyttää toisen asteen koulutus. 15-vuotias on usein vielä liian nuori lähtemään omilleen toiselle paikkakunnalle ja on liikaa vaadittu, jos nuorella kuluu koulumatkoihin päivittäin tunteja. Säilyttämällä maantieteellisesti kattavan kouluverkoston ehkäisemme nuorten syrjäytymistä. Koulutus on Suomen selkäranka nyt ja tulevaisuudessa.
Ei Kuntien määrän vähentäminen.  Kuntaliitoksista ei ole yksiselitteisen positiivisia kokemuksia. Pienet kunnat ovat yhdistymisissä menettäneet tärkeitä palveluitaan: kouluja, terveyskeskuksia ym. eikä talouden suuntaa ole silti saatu muutettua. On tärkeää, että myös syrjäkylillä säilyvät mahdollisuudet mielekkääseen elämään. Suuruuden ekonomiassa on riskinsä. Suurissa kuntaorganisaatioissa on paljon turhaa byrokratiaa, jota pienet ovat ketteryydellään voineet välttää.
Kyllä Kyberturvallisuus. Suomella on tarvittava osaaminen ja osaaminen tulee hyödyntää – kyberturvallisuusuhkiin tulee varautua ja olla valmis kyberhyökkäyksiltä puolustautumaan.

L

Kyllä Lapsilisät. Kuuluu hyvinvointivaltioon. Tuloeroja tasataan verotuksen progressiivisuuden kautta. Nykyistä lapsilisäjärjestelmää ei kannata monimutkaistaa epäämällä se varakkailta.
Kyllä Lastensuojelun resurssit.
Kyllä Lemmikkieläinten tunnistusmerkinnät.Ovat lakisääteisiä monessa Etelä-Euroopan maassa koirien osalta (tosin määräystä ei noudateta kovin säntillisesti) ja näin tulisi olla myös Suomessa. Löytöeläintalosta eläimet tulisi luovuttaa sekä uudelle että vanhalle omistajalle aina tunnistusmerkittyinä. Uudet pentueet tulisi kasvattajan (myös maatiaiskissojen ja sekarotuisten koirien kohdalla) tunnistusmerkitä valmiiksi ennen uuteen kotiin luovuttamista. Jo aikuisille, ainoastaan sisällä pidettäville kissoille, merkinnän ei tarvitsisi olla pakollinen.
Kyllä Liikuntapaikkojen ylläpito. Erityisesti maksuttomat lähiliikuntapaikat, kuten pururadat, hiihtoladut, leikkipuistot yms. tärkeitä.
 Ei Lukukausimaksut.
Kyllä Lähiruoka.
Kyllä Lääkäreille velvoite työskennellä tietty aika julkisessa terveydenhuollossa. Julkisesta terveydenhuollosta on saatava nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto, jotta julkisten terveyspalveluiden saanti voidaan turvata. Nykyisin jonotusajat hoitoon ovat tyypillisesti kohtuuttoman pitkiä. Yksi askel tässä on velvoite työskennellä julkisessa terveydenhuollossa.

M

Kyllä Maatalouden päästöjen vähentäminen. Siten, että maanviljelijä pysyy kyydissä mukana. Esim. biokaasuna päästöjen hyödyntäminen olisi hyvä ratkaisu sekä tuottajalle, ympäristölle että biokaasuautoilijalle. Nykyisin biokaasuasemia on turhan harvassa. Saatavuutta parantamalla kannustettaisiin ympäristöystävällisempään autoiluun ja samalla maataloustuottaja saisi hyötyä biokaasumyynnistä. Myös teollisuuden päästöihin tulee kiinnittää huomiota nykyistä paljon enemmän, ja esim. minimoida vahingot Talvivaarasta.
Kyllä Mielenterveyspalveluiden resurssien lisääminen. Erityisesti nuorten mielenterveyspalvelut on turvattava. Nykyisin kriisiapu on liiaksi kolmannen sektorin harteilla ja silti vaikeasti saatavissa. On myös jo aika korottaa Kelan maksamaa aikuisten psykoterapiakorvausta.
Kyllä Minimipalkat työehtosopimusten mukaan. Työehtosopimuksia tulee kunnioittaa. Esimerkiksi palvelualoilla TES:n minimipalkat eivät ole liikaa pyydetty. Suurituloisilla on paremmin varaa palkanalennuksiin.
 Ei Minimityöajan turvaaminen lailla. Ns. nollasopimukset ovat toki usein kurjia työntekijöille. Haasteena tässä on, että mahdollisesti tarvittava soviteltu työttömyyspäiväraha vaatii nollatuntisopimusten kohdalla byrokraattisten selvitysten tekemisen esim. Kelalle. (Tässä tilanteessa vihreiden esittämä perustulomalli auttaisi.) Opiskelijoiden ja esim. useampaa työtä tekevien kohdalla taas nollatuntisopimukset ovat joskus toivottujakin, jotta joustavuutta löytyy myös työntekijän sitä tarvitessa. Pienyrittäjien kohdalla nollatuntisopimusten kieltäminen voisi tarkoittaa myös sitä, ettei työllistämään enää pystytä. Tärkeintä on, että työnantaja toimii vastuullisesti työntekijöitä kohtaan, mitä varmistetaan työehtosopimuksin.

N

Ei Nato. Ei ole takeita siitä, että Natoon liittyminen millään lailla lisäisi Suomen turvallisuutta. Nato-sopimuksissa ei ole riittävän konkreettisesti määritelty, mitä olisi Natosta saatava konkreettinen apu, kun Naton jäsenvaltiota kohtaan hyökätään. Suomen tulisi myös yhä säilyttää oma armeijansa, jolloin on todennäköistä, ettei taloudellista säästöäkään tulisi. Nato-optio on syytä pitää mielessä, mutta ei siis ole varmuutta siitä, että se toisi Suomelle enemmän hyötyjä tai säästöjä kuin sotilaallisia riskejä ja kustannuksia. Jos NATOa kohti edetään, tulee se tehdä kansanäänestyksen kautta.

O

Kyllä Opetusryhmien kokorajat. Tärkeintä on opetuksen laatu ja opettajien ammattitaito. Sopiva raja voisi olla esim. 25.
Ei Opintotuen lainapainotteisuus. Nykyisin korkeakoulututkintokaan ei takaa työnsaantia. Siksi olisi liian suuri riski joutua rahoittamaan opinnot lainarahalla.
Ei Opintotuen leikkaukset.

P

Ei Pakkoruotsi. Kielten opettamista ei tule vähentää, mutta kannatan valinnaisuuden lisäämistä. Esim. Itä-Suomessa venäjän kieli voisi olla vaihtoehto ruotsin kielelle.
Ei/ kyllä
Palkanalennukset. Riippuu alasta. Pienipalkkaisilla aloilla ei voida leikata. Suurimpia tuloluokkia koskevat kollektiiviset palkanalennukset olisivat vastuullinen ele.
Kyllä Pankkipalveluiden turvaaminen lailla. Nykyisin laki takaa jokaiselle oikeuden pankkitiliin. Nykytilanne ei riitä. Laissa täytyy taata jokaiselle myös todellinen mahdollisuus käyttää tiliään; kassapalvelut tulee säilyttää myös kasvukeskusten ulkopuolella.
Kyllä Paperittomien maksuton terveydenhuolto.
Kyllä Perustulo. Perustulon käyttöön ottaminen tekisi työnteosta kannattavampaa kuin se nykyisin on ja turvaisi paremmin pärjäämisen erilaisissa elämäntilanteissa. Resursseja ei pidä tuhlata byrokratiaan eikä yksilöä saa kyykyttää heikoimmillaankaan. Vihreiden malli perustuloksi on 560 euroa ja lisäksi harkinnanvaraiset etuudet.
Kyllä Pohjoismainen sotilasyhteistyö. Pohjoismainen sotilasyhteistyö on nykytilanteessa Natoon liittymistä parempi ratkaisu.
Ei Poliisien määrän vähentäminen. Erityisesti maaseudulla poliiseista on pulaa. Keskittäminen ei toimi poliisien sijoittelussa.
Ei Poliittiset virkanimitykset.
Kyllä Puolustusvoimien määrärahojen lisäys. Viime aikojen tapahtumien valossa on puolustuksesta säästäminen ollut riski.

R

Kyllä Rakentamisen esteettömyys. Rakennutin viime kesänä omakotitalon ja siitä tehtiin esteetön – eikä kustannus tainnut olla yhtään normaalia suurempi. Esteettömyys on järkevää paitsi mahdollisen vammautumisen varalta tai vammaisten asukkaiden/ vierailijoiden vuoksi, myös ikääntymistä ajatellen – ja usein esteettömyys on etu myös lasten ja lemmikkieläinten kohdalla.
Ei Ruuan verotuksen kiristäminen. Ruuan verotuksen kiristäminen koskisi kipeimmin vähävaraisiin. Korkeintaan verotuksella voitaisiin kannustaa terveelliseen ruokavalioon ja ohjata pois epäterveellisestä.

S

Kyllä Seksuaalirikosten rangaistusten koventaminen. 
Kyllä Sisäilmaongelmien tunnustaminen ja niihin puuttuminen.

T

Kyllä Tasa-arvo. Sukupuoli ei saa olla esteenä urakehitykselle ja palkkatasa-arvon eteen on yhä tehtävä töitä.
Kyllä Tasa-arvoinen avioliittolaki. Ehdottomasti.
Ei Terveyspalveluiden yksityistäminen. On erittäin tärkeää, että julkisten terveyspalveluiden toimintaedellytykset palautetaan sille tasolla, että kansalaiset saavat julkisin varoin tuotettuina palveluina laadukasta, asiantuntevaa, ihmistä kunnioittavaa ja tarpeet kohtaavaa hoitoa terveyden kannalta riittävän nopeasti ja sairauksien ennaltaehkäisyyn panostaen. Julkisten terveyspalveluiden resurssit pitää turvata nykyistä huomattavasti paremmin. Palveluiden tuottamiseen yksityisellä sektorilla liittyy riskejä. Julkisten terveyspalveluiden tuottamisessa täytyy kuitenkin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota kustannustehokkuuteen. On tärkeää, että palvelut ovat julkisesti tuotettuja ja riittävästi resursoituja, jolloin kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus saada hoitoa.
Kyllä Translaki. 
Ei Tuloerot. Tuloerot eivät saa kasvaa liian suuriksi. Läpinäkyvyys palkkauksessa ja sen perusteissa on tärkeää, jotta perusteettomia ja kohtuuttomia palkkaeroja ei synny.
Kyllä Tuloverotus. Verotuksen tulee olla progressiivista. On oikein ja kohtuullista, että he, joilla taloudelliset mahdollisuudet antavat myöten, maksavat veroja enemmän ja huolehtivat näin osaltaan niistä, joilla on taloudellisesti heikommat kortit käsissään. Tuloerot ovat jo nyt kasvaneet Suomessa liikaa. Tulee puuttua myös käytäntöön ansiotulojen muuttamisesta pääomatuloiksi edullisemman verotuksen toivossa.
Ei Turkistarhaus.Turkistarhausta vastustin jo reilut parikymmentä vuotta sitten ala-asteikäisenä, kun pidin luokassa esitelmiä Animalian materiaalien avulla turkistarhausta vastaan.
Kyllä Työehtosopimukset. Ammattiliittoja tulee kunnioittaa, työehtosopimuksia noudattaa. Ne turvaavat yhtäläisiä työoloja.
 Kyllä Työperäinen maahanmuutto. Työperäinen maahanmuutto on tarpeen etenkin niillä aloilla, joille suomalaisia on vaikea saada työllistymään. Työolojen ja palkkauksen tulee olla kohtuulliset kaikilla aloilla ja myös niiden alojen arvostusta pyrittävä lisäämään, joille nyt on vaikea saada työvoimaa.

U

Kyllä Uusiutuvat energiamuodot. Kannatan uusiutuvia, ympäristölle suotuisien energiamuotojen käyttöönottoa nykyistä laajemmin. Suojellaan luontoa ja luodaan samalla työpaikkoja puhtaan kotimaisen energian ympärille. Uusiutuvien energiamuotojen (bioenergia, tuulivoima, vesivoima, aurinkoenergia) osuutta tulee kasvattaa huomattavasti nykyisestä. Ympäristölle haitallisten ja turvallisuudeltaan riskialttiiden energiamuotojen käyttöä tulee vähentää. Vihreiden tavoiteohjelman mukaisesti energiatehokkuutta tulee parantaa vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

V

Ei Valtion velka. Suomen taloustilanne on huolestuttava. Syksyllä toteutunut Suomen luottoluokituksen laskeminen jo kertoo, että suunnan on muututtava. Suomi on selvinnyt vaikeista ajoista ennenkin ja niin selviämme nytkin. Lisävelkaantuminen on kuitenkin kestämätöntä. Sen sijaan pyritään lisäämään työllisyyttä mm. työllistämisen esteitä poistamalla, yrittäjyyden kynnystä madaltamalla ja työhyvinvointiin panostamalla.
Kyllä Vammaisten oikeudet.
 Kyllä Vanhemmuuden kustannusten jakaminen.
Ei Vanhusten hoivapalvelujen kustantaminen henkilön omista varoista. Hyvinvointiyhteiskunnassa ei hoito saa riippua yksilön varallisuudesta ja tuloista. Kaikille kuuluu arvokas vanhuus, jossa huolenpitoa saa, kun sitä tarvitsee.
Kyllä Vanhusten kotihoito. Omassa kodissa asuminen on vanhukselle usein tärkeää ja sillä voi olla positiivisia vaikutuksia myös vireyteen ja terveyteen. Jos vanhus haluaa kotonaan asua ja terveystilanne sen mahdollistaa, on tahtotilaa kunnioitettava ja myös taloudellisesti tuettava. Laitoshoito on myös tyypillisesti yhteiskunnalle kalliimpi vaihtoehto kuin kotona asumisen tukeminen.
Ei Vapaakauppasopimus TTIP EU:n ja USAn välillä.
Kyllä Venäjä-pakotteet. On tärkeää osoittaa Venäjälle laajalla rintamalla, että sotilaallinen voimankäyttö Ukrainassa ei ole hyväksyttyä. Samoin ei hyväksyttyä ole muu sorto, korruptio tai ihmisoikeusloukkaukset ja myös niiden osalta Suomi reagoikoon rauhanomaisesti yhdessä muun maailman kanssa.
Kyllä Verkkovalvonta. Kun verkkovalvonta tehdään vastuullisesti, voidaan myös yksityisyyden suojaa kunnioittaa.

Y

Ei Ydinvoima. Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaa. Venäjä-riippuvaisuus energiansaannissa on riski. Tulevien sukupolvien, luonnon ja eläintenkin vuoksi on syytä panostaa ympäristöystävällisiin, uusiutuviin ja turvallisiin energiamuotoihin. Myös energiatehokkuuteen tulee panostaa. Nykyiset ydinvoimahankkeet ovat jo maksaneet huomattavan paljon alkuperäissuunnitelmia enemmän ja valmistuminen on viivästynyt.
Kyllä Yhdenvertaisuus.
Kyllä Yksinyrittäjien aseman parantaminen. Jo 65 prosenttia kaikista yrityksistä on yhden hengen yrityksiä. Usein yksinyrittäjän tulotaso on matala, jolloin puutteet yrittäjän sosiaaliturvassa iskevät erityisen kovasti juuri yksinyrittäjiin.
 Ei Yksityistäminen.  Julkisen puolen resurssit tulee palauttaa riittävälle tasolle, jotta jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus saada tarvittaessa palvelua laadukkaasti, turvallisesti, arvostetusti ja riittävällä nopeudella.
Ei Yliopistojen määräaikaiset työsuhteet. Muutettava nykyistä voimallisemmin toistaiseksi voimassa oleviksi.
Ei Yliopistojen valtionrahoituksen keskittäminen Aalto-yliopistoon.
Ei Ympärileikkaus.
Kyllä Ympäristöministeriön säilyttäminen itsenäisenä.
Kyllä #työn_tekijäYrittäjyys. Näen yrittäjyyteen panostamisen tärkeäksi. IT-alan pienyrittäjänä 9,5 vuotta toimittuani olen nähnyt yrittäjyyden haasteet. Yrittäjän sosiaaliturva on puutteellinen ja siksi yrittäjäksi ryhtyminen on usein liian suuri riski. Myös kasvuyrittäjyyteen tulee panostaa. Kun ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotetaan, saadaan työpaikkoja myös palkkasuhteessa toimiville.
Kyllä Yrittäjän sosiaaliturvan parantaminen. Uskon siihen, että yrittäjyys auttaa Suomea takaisin jaloilleen. Tämä vaatii kuitenkin yrittäjän sosiaaliturvaan huomattavia parannuksia. Yrittäjän sosiaaliturvan tulee olla samalla tasolla työsuhteessa työtä tekevien kanssa.
Kyllä YTHS:n palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille.

 

Facebooktwittermail