Vaalikonevastaukseni

Seurakuntavaalien 2022 vaalikone

Ehdokasesittely:

Kirkon ovien pitäminen avoinna kaikille on minulle tärkeää. Kirkon tulee olla yhteisö, jossa jokainen voi kokea olevansa hyväksytty omana itsenään.

Kirkko on hyvän tekemisen yhteisö ja tätä hyvää haluan olla rakentamassa. Esimerkiksi kirkon diakoniatyö pitää ihmisistä huolta silloinkin, kun yhteiskunnan muut turvaverkot pettävät. Apua viedään myös maailmalle. Lemmikkien joulusiunausperinne on elvytetty, minun ja valtuustoryhmäni aloitteesta.

Viime vuodet olen luotsannut seurakunnan ympäristötyötä ympäristötyöryhmän puheenjohtajana. Paljon on tehty, mutta työtä on tarpeen jatkaa.

Olen ollut ikäni kirkon kuvioissa mukana, joten kirkon kulttuuri, toimintatavat ja kipupisteet ovat minulle tuttuja.

Koulutukseltani olen kauppatieteiden tohtori. Työskentelen kansainvälisessä IT-alan yrityksessä vaativissa asiantuntijatehtävissä ja toimin kollegoideni valitsemana pääluottamusmiehenä.

Vapaa-aikaani käytän paitsi paneutuen luottamustoimiini, myös koirieni kanssa harrastaen ja luonnossa liikkuen.

Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, äänestäisin tätä puoluetta 

Vihreät

Koetko jonkin seuraavista kirkossa vaikuttavista liikkeistä sinulle läheisimmäksi 

Herännäisyys

1 / 21 Itselleni on tärkeää, että seurakuntani panostaisi tällä hetkellä enemmän erityisesti seuraaviin asioihin (valitse 3)

Lapset
Nuoret
Vanhukset
Kirkkorakennusten ja kulttuuriperinnön vaaliminen
Musiikki- ja kulttuuritoiminta
Jumalanpalveluselämä ja rukous
Julistaminen ja uskoon kutsuminen
Heikompiosaisten auttaminen
Kansainvälinen avustustyö ja lähetystyö
Oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa
Seurakunnan viestintä ja toiminta sosiaalisessa mediassa
Ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen vastainen työ

Näistä jokainen on tärkeä ja jokaista tullaan varmasti jatkamaan. Esimerkiksi eri ikäryhmiä en halua asettaa vastakkain; kaikille suunnattua toimintaa tarvitaan. Seurakunnan tärkeimmiksi arvoiksi olen nähnyt lähimmäisyyden ja monenlaisen auttamistyön. Seurakunnan on myös uskallettava jatkossakin käyttää ääntään silloin, kun yhteiskunnassa toisaalla oikeudenmukaisuuden toteutuminen on uhattuna.

Koen, että ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen vastaisen työn osalta erityisesti minulla on annettavaa.

 

2 / 21 Seurakuntalaisten tulisi saada suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan toimintaa nykyistä enemmän

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Tätä seurakuntalaisten vapaaehtoisuuden vahvistamista on edistetty seurakunnassa jo pitkään. Esimerkiksi seurakunnan tiloihin voidaan antaa omatoiminen pääsy myös seurakunnan vapaaehtoisille. Seurakunta ei ole yksin työntekijät, vaan seurakunta on sen jokainen jäsen.

 

3 / 21 Jos seurakunnan talous heikkenee, kannatan ennemmin tiloista luopumista kuin henkilöstöstä karsimista

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Jyväskylän seurakunnassa on määrätietoisesti kartoitettu ja tehty suunnitelmaa tilojen osalta; mitkä ovat säilytettäviä kiinteistöjä ja mistä voidaan luopua. Meillä on edelleen liiankin paljon kiinteistöjä – niistä ikävimpiä ovat kiinteistöt, jotka on jouduttu poistamaan käytöstä esimerkiksi sisäilmaongelmien vuoksi ja joita ei ole järkevää tai mahdollista korjata, mutta joista ei ole pystytty luopumaankaan.

 Toisaalta hyvällä käyttöasteella olevat kiinteistöt ovat tietysti järkeviä säilyttää, ja erityisen arvokkaiksi koetut, mutta vähällä käytöllä olevat kiinteistöt, ansaitsevat saada käyttöastettaan nostetuksi.

 

4 / 21 Jos seurakunnan muista kiinteistöistä luovutaan, seurakunnan kirkkotilojen käyttöä tulisi monipuolistaa (esimerkiksi kirkkosaleista tehdä monitoimitiloja tai vuokrata tiloja enemmän ulkopuoliseen käyttöön)

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Kirkkotilalla on hyvä säilyä arvokas käyttötarkoitus – mutta arvokkuutta ei tule katsoa liian kapeakatseisesti. On myös yhteisöllisyyden rakentamisen, ilmaston sekä kirkon ja muun yhteiskunnan yhteyden kannalta hyvä, että seurakunnan tiloja vuokrataan myös muille toimijoille. Tärkeää on kuitenkin se, että tiloja vuokrataan vain toimijoille, joiden arvot eivät ole ristiriidassa seurakunnan arvojen kanssa.

 

5 / 21 Kiinteistöistä päätettäessä seurakuntien rakennetun kulttuuriperinnön säilymisestä tulee huolehtia, vaikka se edellyttäisi muista kustannuksista karsimista.

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Tässä on hyvä muistaa, että kirkko saa valtiolta tukea rakennetun kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja seurakunta voi edelleen hakea tätä avustusta kirkkohallitukselta. Siten tämä kysymys ei ole aivan niin mustavalkoinen kuin kysymyksenasettelusta voisi arvella. Näen tärkeäksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kiinteistöistä huolehtimisen.

 

6 / 21 Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Aseta seuraavat tärkeysjärjestykseen

Yksinäisten ja sairaiden auttaminen
Sielunhoito ja keskusteluapu
Syrjittyjen ihmisryhmien oikeuksien puolustaminen
Avun tarjoaminen kriisi- ja onnettomuustilanteissa
Turvapaikanhakijoiden parissa tehtävä työ
Perheiden tukeminen kriiseissä
Köyhyyden lieventäminen

Epäkiitollinen tehtävä asettaa näitä tärkeysjärjestykseen: kaikki ovat tärkeitä.

Nostin yksinäisten ja sairauden auttamisen ykköseksi, sillä koen seurakunnan voiman olevan yhteisöllisyyden rakentamisessa ja yhteisön tarjoamisessa sekä lähimmäisyyden osoittamisessa auttamistyön kautta.

Sielunhoito (ja keskusteluapu) taas ovat asia, jonka tarjoamisessa kirkko on ainutlaatuinen – siksi siitä on syytä pitää kiinni. Syrjittyjen puolustaminen – tässä seurakunnan tulee näyttää luontonsa Jeesuksen seuraajana.

Köyhyyden lieventäminen on sekin äärimmäisen tärkeää – mutta näen, että siihen paremmat pelimerkit on yhteiskunnalla; tuki, jota seurakunta voi esimerkiksi diakoniatyön kautta antaa, ei pysty nostamaan ketään köyhyydestä. Toisaalta yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuen seurakunta voi vaikuttaa myös köyhyyden lieventämiseen.

 

7 / 21 Seurakuntani taloudellisessa tuessa lähetysjärjestöille (esim. kolehdit tai nimikkosopimukset) tulisi ottaa huomioon se, miten lähetysjärjestö toteuttaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita.

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Ilman muuta. Kuluvalla kirkkovaltuustokaudella olen ryhmäni kanssa jättänyt valtuustoaloitteen: “Jyväskylän seurakunnan edellytettävä tukemaltaan lähetystyöltä sitoutumista yhdenvertaisuuteen”. Olemme myös esittäneet taloudellisen tuen painottamista lähetysjärjestöille, jotka sitoutuvat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteisiin eli hyväksyvät naisten pappeuden (pitäisi olla selviö 2020-luvulla! – mutta valitettavasti ei edelleenkään ole) ja saaneet suunnatuksi tukea vahvemmin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioon ottaen.

Valitettavasti Jyväskylän seurakunta kuitenkin yhä tukee myös lähetysjärjestöjä, jotka eivät hyväksy naisia papeiksi tai suostu tekemään yhteistyötä naispappien kanssa, ja jotka eivät hyväksy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Keskustelua tuettavista järjestöistä on siis syytä jatkaa – tai vielä mieluummin; kannustettava järjestöjä uudistamaan näkemyksiään yhdenvertaisuutta noudattaviksi.

 

8 / 21 Kirkon työssä olisi paikallisen seurakuntatyön ohella lisättävä panostuksia myös valtakunnalliseen esimerkiksi verkon välityksellä tapahtuvaan työhön.

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mielt

Kirkon on syytä tavoittaa ihmisiä laajasti ja niissä ympäristöissä, missä ihmiset muutenkin ovat – siispä myös verkon välityksellä. Erityisesti korona-aikana kirkko ja seurakunnat ovatkin ottaneet digiloikkia ja vieneet toimintaa yhä enemmän verkkoon. Tässä tulee pysyä jatkuvasti hereillä ja kartoittaa kulloinkin tavoittavimmat alustat ja toimintamuodot.

 

9 / 21 Seurakunnassani olisi luovuttava maito- ja lihatuotteiden käyttämisestä

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mielt

Ensimmäisen kirkkovaltuustokauteni lopulla jätin valtuustoaloitteen: “Seurakunnan ruokatarjoilut ilmastoystävällisemmiksi ja eettisemmiksi”. Aloitteessa esitin, että seurakunta vähentäisi lihan tarjoamista huomattavasti ja korvaisi sen kasvisruualla. Samoin esitin, että kasvisvaihtoehto olisi aina tarjolla silloin, kun lihaa tarjotaan, kokoustarjoiluissa lihaa ei tarjottaisi enää ollenkaan ja lehmänmaidon lisäksi tarjolla olisi aina kasvispohjainen vaihtoehto. Lisäksi esitin aloitteessa useita muita eettisyyskohennuksia.

Aloitteen myötä maito- ja lihatuotteiden käyttämistä seurakunnassa on vähennetty. Luopumista kokonaan en esittänyt ja uskoisin, että enemmistö asiasta päättävistä luottamushenkilöistä ei edelleenkään sen kannalla olisi – aloite myös tuolloin esittämässäni muodossa kohtasi vastustusta.

Ympäristötyötä tulee tehdä kunnianhimoisella tavoiteasetannalla, mutta en näe, että seurakunnassa olisi vielä valmiutta luopua maito- ja lihatuotteiden käyttämisestä kokonaan.

 

10 / 21 Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Kirkon tulisi vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Kyllä. On surullista, kuinka hitaasti kirkko on pystynyt ajantasaistamaan itseään tässä yhdenvertaisuuskysymyksessä. On surullista, että parit, jotka ovat lain silmissä aivan yhtä oikeita ja päteviä solmimaan avioliiton, eivät tule kirkon hyväksymiksi. Tällä hetkellä Jyväskylän seurakunta sallii samaa sukupuolta oleville pareille kirkkotilojen käytön vihkimisen jälkeiseen hääjuhlaan, mutta ei itse vihkimiseen. Tämä on loukkaavaa – “saatte viettää kirkossa hääjuhlaanne, mutta vihittäviksi ette kirkkoihimme kelpaa”.

Näen, että jokaisen papin ei tarvitse vihkiä – omantunnon vapaus säilyköön vielä jonkin aikaa – mutta jokaiselle parille tulee löytyä pappi, joka on halukas vihkimään. Eikä yhdenkään papin tule enää joutua pelkäämään piispan asettamia rangaistuksia tai nuhteita vastauksena vihkimiseen, mikä vielä tällä hetkellä on mahdollista. Rakkaus on juhlimisen ja siunaamisen arvoinen asia. Ihmisiä ei saa erotella kelpaaviin ja kelpaamattomiin seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

 

11 / 21 Kirkolliskokous tulisi jatkossa valita suoralla jäsenvaalilla, jossa äänioikeus olisi kaikilla seurakuntalaisilla

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Kirkolliskokous on se taho, joka päättää mm. edellisen kysymyksen vihkimisoikeudesta. Varsin paljossa ratkaiseva taho siis. Lisäksi kirkolliskokous päättää kirkon opista ja työtä koskevista keskeisistä linjauksista, taloudesta ja hallinnosta.

Kirkolliskokousedustajia pääsevät nykyisin valitsemaan seurakuntien luottamushenkilöt (maallikkoedustajien valinta) ja papit (papiston valinta). Varsin harvalukuinen joukko siis. Tämä on ongelmallista, koska perinteisesti myös seurakuntien luottamushenkilöt valitsevissa seurakuntavaaleissa valitsijajoukko on harva ja jokseenkin vinoutunut, sillä esimerkiksi viime seurakuntavaaleissa Jyväskylän äänioikeutetusta vain 13,5 % äänesti. Tämä on johtanut siihen, että kirkolliskokous koostuu kirkon jäsenistöä huomattavasti konservatiivisemmista edustajista, mikä taas tarkoittaa sitä, että kirkon oppikaan ei päivity 2000-luvulle ja vähän kaikki on kankeaa.

Haasteena suorassa vaalissa kuitenkin olisi saataisiinko silloin äänestäjiä enemmän liikkeelle?

 

12 / 21 Kirkon johtavien viranhaltijoiden, kuten piispojen ja kirkkoherrojen, tehtävien tulisi olla määräaikaisia

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Piispankaan tehtävän ei ole hyvä olla useita vuosikymmeniä samalla ihmisellä kestävä.  Uusiutuminen on hyvästä.

 

13 / 21 Valitse kaksi sinulle tärkeintä syytä kuulua kirkkoon

Kirkko auttaa kotimaassa ja ulkomailla
Kaste, kummius, vihkiminen, hautaan siunaaminen
Jumalanpalvelus ja hartauselämä
Kirkon järjestämä toiminta
Juhlapyhien perinteet ja kulttuurihistorian ylläpitäminen
Lähimmäisenrakkaus ja kirkon arvot
Usko on minulle tärkeä
Kirkko on hengellinen keskustelukumppani

Se, että kirkko tekee hyvää ja kirkon jäsenenä voin olla osa hyvän tekemisen yhteisöä, ja kirkollisveroa maksamalla tukea tätä hyväntekeväisyyttä. (Koen tässä kyllä myös moraalisen ristiriidan: kirkko ei edelleenkään osoita hyväksyvänsä jokaista Jumalan luomaa ihmistä sellaisena kuin millaiseksi Jumala hänet on luonut. Haluankin olla myös osa sitä muutosta, jossa kirkko alkaa osoittaa hyväksyntänsä jokaiselle.)

 

14 / 21 Miten asetat itsesi näiden väitteiden välille

Jäsenyys kirkossa on minulle tärkeämpää kuin vahva henkilökohtainen vakaumus
On tärkeää tehdä henkilökohtainen uskonratkaisu

Oma kirkollinen taustani on körttiläisyydessä, jossa nähdään, että usko on vain lahjana saatavissa eikä ihminen itse voi päättää uskoa. Jumala on salattu ja uskomisen sijasta ihmisen itsensä tavoitettavissa on toivo Jumalasta. 

 

15 / 21 Miten asetat itsesi näiden väitteiden välille

Monista uskonnoista voi löytää syvempää totuutta
Kristinusko on ainoa tie Jumalan luo

En koe, että voisin sanoa meidän uskontomme olevan parempi tai oikeampi kuin jokin toinen uskonto.  On tärkeää osata arvostaa erilaisia uskontoja ja tehdä yhteistyötä eri uskontokuntien välillä.

 

16 / 21 Miten asetat itsesi näiden väitteiden välille

Raamattu sisältää ihmisten hengellistä viisautta
Raamattu on Jumalan muuttumaton ilmoitus ihmisille

En tulkitse Raamattua fundamentalistisesti, vaan näen, että sitä pitää lukea aikakautensa kirjana ja kulloisestakin aikakaudesta käsin. Toisaalta Raamattu sisältää elämää suurempaa viisautta; niin ihmisten hengellistä viisautta kuin myös Jumalan muuttumatonta ilmoitusta esimerkiksi lähimmäisenrakkauden osoittamisesta toinen toisillemme ja luomakunnan varjelemisen tehtävän.

 

17 / 21 Seurakunnan tulee olla aktiivisesti mukana Pride-viikon toteuttamisessa, esimerkiksi järjestämällä sateenkaarimessu.

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Jyväskylän seurakunnassa on järjestetty sateenkaarimessu jo useasti, ja hyvä niin. Itsekin olen joitain kertoja sateenkaarimessuun osallistunut ja huomannut kuinka tärkeä se on kirkossa toisinaan myös poljetuille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. On äärimmäisen tärkeää, että seurakunta tarjoaa tilaisuuksia, joihin myös sateenkaarikansa voi tulla turvallisin mielin ilman pelkoa tuomitsemisesta.

 

18 / 21 Seurakunta voi toiminnassaan tarjota mahdollisuuksia myös sisällöltään kristillisen joogan harjoittamiseen.

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Tästä Jyväskylän seurakunnassa on keskusteltu kuluvalla kaudella. Näen, että kristillinen jooga mahtuu kyllä kirkkoon siinä missä moni muukin toiminta. Ehkä kristillinen jooga voi saada myös uusia ihmisiä tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan?

 

19 / 21 Kirkkoherra tulee valita perinteiseen tapaan seurakuntalaisten suoralla vaalilla eikä kirkkovaltuuston toimittamalla välillisellä vaalilla.

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Näen suorassa vaalissa riskiksi sen, että äänestäjät eivät perehtyisi kovin syvällisesti hakijoihin ja valinta saattaisi tulla tehdyksi toissijaisin perustein. Toisaalta suora vaali söisi myös huomattavan paljon seurakunnan resursseja kampanjointeineen ja vaalin järjestämisineen.

 

20 / 21 Seurakunnan tulee ensisijaisesti suojella metsiään ja muita rakentamattomia maa-alueitaan eikä niinkään pyrkiä saamaan niistä taloudellista hyötyä.

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Jyväskylän seurakunnan metsästrategiaa on työstetty vuosi 2022 ja olen saanut toimia tämän metsästrategiatyöryhmän puheenjohtajana. Tehtävä ei ole ollut helppo, sillä erilaisia näkökantoja metsiemme merkityksestä ja niiden taloudellisesta hyödyntämisestä on ollut useita.

Nyt kun strategiatyö on nähty työryhmän osalta valmiiksi, voi kuitenkin todeta lopputuloksen olevan huomattava parannus aiempaan. Aiemmin Jyväskylän seurakunnalla on ollut vain metsäsuunnitelma, mikä on ollut käytännössä hakkuusuunnitelma. Nyt ollaan saamassa määritettyä metsillemme ensisijaisiksi arvoiksi luontoystävällisemmät arvot kuin taloudellinen tuotto, ja myös käytännön toimenpiteet suojelemisen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Eli kysymykseen: tässäkin seurakunnalla on hyvä mahdollisuus tehdä hyvää ja kantaa vastuuta luomakuntaa varjellen – metsien suojeleminen on tärkeämpää kuin taloudellinen hyöty. Jälkimmäinenkin on kuitenkin yhä sallittua.

 

21 / 21 Seurakunnan tulee nostaa jonkin verran veroprosenttia, jos näin voidaan välttää henkilöstövähennykset.

Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / En osaa vastata / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä

Jyväskylän seurakunnassa mahdollinen paine veroprosentin nostamiseen tulee kiinteistöjen suuresta korjaustarpeesta sekä seurakunnan jäsenmäärän ennustetusta vähenemisestä. Taloustilanne ei kuitenkaan ole ollut ohjaamassa erikseen aloitettaviin henkilöstövähennyksiin.

Näen veroprosentin nostamisessa riskin. Aika moni punnitsee kirkkoon kuulumistaan myös henkilökohtaisen talouden näkökulmasta ja siten veroprosentin nostaminen todennäköisesti johtaisi kirkosta eroamisiin. Yleisesti ottaen olen kuitenkin iloinen veronmaksaja ja verotuksen ystävä – on oikein, että kaikki, joilla on siihen mahdollisuus, osallistuvat yhteisen hyvän rahoittamiseen, ja on tärkeää, että myös kirkollisverovaroin kustannetaan toimintaa ja mm. diakoniaa.

Facebooktwittermail