Vaaliteemat kuntavaaleissa

Liisa Kuparinen, nro 327

Liisa Kuparinen, nro 327

Yhdenvertaisten palvelujen Jyväskylä

 • Julkisen terveydenhuollon saavutettavuus kuntoon: koskee niin terveyskeskusmaksuja, hoitoaikojen saatavuutta kuin myös palvelujen sijoittelua
 • Mielenterveyspalvelut on väärä paikka säästää. Myös ennaltaehkäisevien terveyspalveluiden resurssit tulee turvata.
 • Ihminen tulee nähdä voimavarana ja mahdollisuutena, ei taakkana: hädänalaisten tukeminen tarpeisiin sopivilla ratkaisuilla on sekä yksilön että kunnan etu.
 • Kirjasto on vahvasti yhdenvertainen palvelu, pidetään siitä huolta.
 • Kaikkien kuntalaisten saatavilla olevien liikuntapalveluiden; luontopolkujen, hiihtolatujen, luisteluratojen ja esim. Rantaraitin ylläpidosta huolehtiminen on sijoitus kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Mahdollistavan ja oikeudenmukaisen elinkeinopolitiikan Jyväskylä

 • Yrittäjyyden tukipalveluilla tuomme kuntaan lisää verorahoja. Etenkin, kun pienyrittäjä haluaa rekrytoida uutta työvoimaa, tuki- ja neuvontapalveluiden tulee olla kunnossa.
 • Kaupungin on käytävä aktiivisesti kannustavaa keskustelua, kun yritys suunnittelee laajentamista Jyväskylään / Jyväskylässä – uusien veronmaksajien ja pienenevien työttömyyslukujen kautta kunta pystyy tarjoamaan paremmin palvelut kaikille kuntalaisille.
 • Kaupungin rekrytoinnin neuvontapalveluissa painotuksen tulee olla reilussa työnantajuudessa – työntekijän kuuluu saada työstään palkka.

Lasten, perheiden, kaikkien ikäryhmien Jyväskylä

 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus on lapsen oikeus.
 • Perheiden tukitoimien tulee olla saatavilla, kun niille on tarvetta.
 • Varhaiskasvatuksen lapsimäärä per työntekijä tulee pitää aisoissa: kyse on lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä työntekijöiden jaksamisesta.
 • Lasten ja nuorten harrastaminen ei saa olla tulo- tai varallisuuskysymys. Etsitään uusia ratkaisuja pitää harrastusmaksut kohtuullisina.
 • On varmistettava, että myös opiskelijat ovat saavutettavan terveydenhuollon piirissä, nykyistä paremmin myös mielenterveyspalveluiden osalta. Huolehditaan myös asuntojen riittävyydestä opiskelijoille.
 • Vanhuksia ei saa jättää yksin. Palveluiden saavutettavuus on taattava myös heille, mahdollisuutta asua kotona tuettava ja tarpeen tullen täytyy järjestyä arvokkaan, laadukkaan palvelukotiasumisen.

Eläimille hyvä Jyväskylä

 • Kun kilpailutetaan löytöeläinpalveluja, laadun tulee olla merkittävä tekijä kilpailutuksessa. Raha ei saa ratkaista.
 • Eläinlääkäripäivystyksen tasosta ja kustannuksista on pidettävä huolta.
 • Varmistetaan riittävät eläinsuojelutarkastukset sekä laadullisesti että määrällisesti.
 • Kaupungin ruokapalveluissa kasvisruuan osuutta on syytä yhä kasvattaa: kasvisruokapäivästä pidetään kiinni ja kasvisruuan kohdalla huolehditaan ruuan maittavuudesta ja ravinteikkuudesta, jotta kasvisruoka on kiinnostava vaihtoehto yhä useammin.
 • Kun kaupungin ruokapalveluissa (mm. koulut, päivähoito, työpaikkaruokalat, kokoustarjoilut) tarjotaan lihaa, suositaan lähitilojen tuotantoa, seurataan näiden tilojen eläinten oloja ja puututaan tilanteeseen tarvittaessa.
 • Siinä missä kunta tukee useita muita urheilulajeja esim. urheilupaikkojen kunnossapidon osalta, olisi syytä selvittää tukea myös koiraurheilupaikoille (esim. harrastushallit agilityyn, tokoon, rallytokoon jne.) erityisesti seurojen harrastusmaksujen pitämiseksi kohtuullisina.
 • Koirankakkapussien tarjoaminen nykyistä laajemmin kannustaa jätösten keruuseen ja siten vähentää kielteistä suhtautumista koiriin. Myös jäteastioiden riittävän tiheästä sijoittelusta on huolehdittava.

Ympäristöystävällinen Jyväskylä

 • Kasvisruuan ja lähiruuan osuutta kaupungin ruokapalveluissa lisätään.
 • Jyväskylä on pyöräilykaupunki – pyöräilyn olosuhteet pidetään kunnossa.
 • Jätelajittelun neuvontaa on syytä yhä vahvistaa, jotta entistä useampi kuntalainen lajittelee jätteensä – myös muovin.
 • Keskustelua Rinki-kierrätysverkoston kanssa on syytä pitää yllä, jotta muovinkeräysverkosto saadaan vielä kattavammaksi.
 • Hyvää kehitystyötä julkisessa liikenteessä on syytä jatkaa; selvitetään mahdollisuudet sujuvoittaa linjojen kulkua niin aikataulujen, reittien kuin pysäkkien sijoittelunkin osalta siellä, missä on puutteita; aloitetaan projekti julkisen liikenteen aikatauluvihkon luettavuuden parantamiseksi.
 • Lähimetsiä ei saa karsia liiaksi ja avohakkuita tulee välttää. Kehä Vihreän toteutus on tärkeä.
 • Huolehditaan siitä, että tulossa olevien biokaasuasemien toteutus ja ylläpito tapahtuu käyttäjäystävällisistä lähtökohdista.

Kohtuullisten asumiskustannusten Jyväskylä

 • Huleveden liittymismaksun osittaisen palauttamisen mahdollisuus on tutkittava.
 • Korkeiden vesimaksujen kohdalla on suunnattava maksujen suhde perusmaksuista nykyistä enemmän käytön laskuttamiseen, jotta asukas voi paremmin itse vaikuttaa kustannuksiin ja asukkaita kannustetaan veden kulutuksen vähentämiseen.
 • Kiinteistövero on jo korkea. Pidetään se kurissa.
 • Olisi kohtuullista, että kun vuokratontilla asuva haluaa lunastaa tonttinsa, osa maksetuista tonttivuokrista hyvitettäisiin tontin lunastushinnassa.

Fiksun teknologian Jyväskylä

 • Kaupungin tietojärjestelmähankinnoissa annetaan arvoa myös käytettävyydelle, käyttäjäkokemukselle ja saavutettavuudelle; on tärkeää, että palvelut ovat jokaisen käytettävissä myös tältä osin.
 • Katuvalaistuksen ja muun kaupunkiteknologian osalta jatketaan älykkäiden, mukautuvien ratkaisujen käyttöä ja kehittämistä.
 • Jatketaan kaupungin hyvää linjaa myös datan avoimuuden osalta, jotta kuntalaisten on helpompi seurata mitä kaupungissa tehdään ja kehittää uusia palveluita avointa dataa hyödyntäen.

Koulutuksen Jyväskylä

 • Turvallinen ja terveellinen koulu kaikille
 • Koulutuskuntayhtymää tulee arvioida kriittisesti.
 • Sekä lukioiden että ammatillisen oppilaitosten arvo on tunnustettava ja niihin sijoittaminen on nähtävä sijoituksena tulevaisuuteen.
Facebooktwittermail