Minusta sanottua

Liisa Kuparinen

Liisa on sanansa mittainen; pitää kiinni sovitusta ja luvatusta.
Liisa tarttuu tuumasta toimeen; usein monta rautaa tulessa. Hoitaa tehtävänsä ja ottaa hoitaakseen myös yhteisiä asioita toistenkin hyväksi.
– lastentarhanopettaja, Jyväskylä

Liisa on helposti lähestyttävä, kuunteleva ja keskusteleva. Tehtävät, jotka Liisa ottaa hoitaakseen, hän hoitaa tunnollisesti. Hän on koirien ja ylipäätään eläinten, erityisesti löytöeläinten suuri ystävä.
– sairaanhoitaja, Jyväskylä

Liisa on tarmokas aikaansaaja ja sinnikäs aatteidensa puolustaja. Hän saavuttaa tavoitteensa ja organisoi hyvin asioita. Hän käynnisti mm. kimppakummilapsen hankinnan Ugandasta World Visionin kautta. Hän on hyvin eläinrakas ja välittää myös ihmisistä. Hän hallitsee IT-taidot ja modernin yhteiskunnan käyttäjälähtöisyyden.
ympäristökonsultti, Vantaa

Liisa on jämpti ja oikeudenmukainen. Liisa inspiroi tinkimättömyydellään ja rehellisyydellään persoonana.
– pastori, Jyväskylä

Liisa on tunnollisin ja täsmällisimmin asioihin perehtyvä ehdokas. Hän ei päätä asioita lonkalta vaan ottaa selvää. Liisalla on kaksi koiraa, ja eläinten hyvinvointi onkin erityisen lähellä hänen sydäntään.
– kansanedustajaehdokas, kirjastonhoitaja, Jämsä

Olen tuntenut Liisan siitä saakka, kun hän tuli 3-vuotiaana pyhäkouluun. Hän oli toimelias ja aktiivinen ja aina valmis tehtäviin. Vaikka hän oli pieni, hän halusi auttaa missä voi, jakaa papereita, siivota ja tiskata vuorollaan. Tekemisissään Liisa oli huolellinen ja vastuuntuntoinen. Lisäksi hän oli toiset huomioon ottava, oikeudenmukainen, sydämellinen ja empaattinen.  Vartuttuaan vanhemmaksi Liisa järjesti omatoimisesti valtakunnallisia nuorten “hörrykkä”-tapahtumia, mm. telttaleirin kotinsa pihamaalle ja keräsi sille tukea aikuisystäviltä mm. sai nämä leipomaan aamusämpylöitä ja ja muuta evästystä, ja rikastutti siten myös aikuisten maailmaa.
pyhäkoulunopettaja, Suolahti

Liisa on kiva ja mukava. Osaa tehdä hyvin kaikkea. (jatkokysymys: “Mitä erityisesti”. Vastaus: “No vaikka edustaa…”)
Liisa keksii kivaa tekemistä ja on kivaa seuraa vaikka teatterissa.

Liisa on hyvä hoitamaan eläimiä. Sillä on ollu jo kolme koiraa ja se on hoitanu niitä tosi hyvin.
– siskontyttäret

Liisa tunnetaan vastuuntuntoisena ja luotettavana ihmisenä, jolla on vahvat mielipiteet.
Hänen erityiset vahvuusalueet ovat tasa-arvoasiat ja eläinasiat.
Hän osaa ottaa muut ihmiset huomioon.
Liisa on ihmisenä helposti lähestyttävä ja ystävällinen. Hän kuuntelee mielellään muiden mielipiteitä ja kykenee niiden pohjalta luomaan oman mielipiteensä.
– upseeri, Kajaani

Suurperheen kuopuksena Liisa on tottunut pitämään puoliaan. Hänen sosiaaliset taitonsa riittävät tilanteeseen kuin tilanteeseen eikä Liisa pienestä hätkähdä. Hän on osoittanut sekä yksityiselämässä että eri luottamustehtävissä tarmonsa ja järjestelykykynsä sekä ahkeruutensa. Vastuuta hän ei pelkää kantaa.
Liisalle leimallista on määrätietoisuus ja projekteissa eteenpäin pyrkiminen. Vaikka jokin aihe tai asia olisikin entuudeltaan vieras, on hän valmis tarttumaan haasteeseen ja oppimaan uutta. Avarakatseisuus voittaa pelon uusien tavoitteiden ja haasteiden edessä. Esimerkkeinä käyköön vaikka talonrakennusprojekti tai monet uudet urheiluharrastukset.
Kun Liisa ottaa jonkin tehtävän hoitaakseen, voi olla varma siitä, että hän ottaa haasteen tosissaan ja on tekemisissään huolellinen. Kelpo juttukaveriksi hänestä on kenelle tahansa ja englannin kielen taito riittää taatusti myös kansainväliseen kommunikointiin.
Liisan arvomaailmassa korkealla ovat tasapuolisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Hänen politiikkansa on ihmislähtöistä ja vähemmistöt ja vähäosaiset huomioivaa. Liisaa on jokaisen helppo lähestyä, eikä hän varmasti etäisyyttä haluaisi ottaakaan. Vihreiden ehdokkaalle ominaisesti Liisallekin luonto ja ympäristö on lähellä sydäntä, ja vapaa-aikaa kuluukin runsaasti Keski-Suomen metsissä ja ulkoilumaastoissa.
– toimittaja, kääntäjä, Turku

Liisa on aina ollut tekijä ja toimeenpanija, valmis ottamaan vastuuta niin yhteisöjen kuin yhteiskunnan asioista. Minkä tahansa asian hän ottaakaan huolekseen, hän tekee sen perin pohjin, selvittää mistä on kysymys, perehtyy taustoihin, tuo selvittämänsä ymmärrettävästi esille ja vie tarpeen tullen eteenpäin. Hän paneutuu tehtäväänsä tunnollisesti ja kaikella taidollaan, olipa kysymys äidin mikrotukihenkilönä toimimisesta tai Suolahden Herättäjä-Yhdistyksen paikallisosaston puheenjohtajuudesta, omien opintojen tuloksekkaasta suorittamisesta tai perheen yhteisten asioitten hoitamisesta. Pelkäämättä hän tarttuu uusiinkin haasteisiin: vaikkapa esiintymisiin kansainvälisissä konferensseissa tai asuntomessutalon rakentamisessa esiin tulleisiin mitä moninaisimpiin tehtäviin. Monivuotisen herättäjäjuhlien äänitystyönsä ohella hän on muun muassa osaamisellaan onnistunut ratkomaan ja korjaamaan kokonaisvaltaisesti juhlilla äkillisesti ilmenneitä vaikeita teknisiä ongelmia. Liisa on saanut taidoillaan, tehokkuudellaan ja sitkeydellään paljon aikaan. Hän tulee toimeen erilaisten ja eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa ja pystyy toimimaan välittäjänä ristiriitojen ratkaisuissa. Olen nähnyt ja oppinut jo luottamaan, että Liisa selviytyy hankalistakin paikoista.
– psykologi, pastori, VTT, Laukaa

Liisa on määrätietoinen ja aikaansaava sekä elämän- ja ihmisarvon, luonnon ja paremman tulevaisuuden puolestapuhuja ja ennen muuta sen hyväksi toimija.
– rovasti, TL, Laukaa

Facebooktwittermail