Aluevaalit 2022

Äänelläsi on parantava vaikutus: - sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaskokemukseen - mielenterveyspalveluiden saatavuuteen - ikäihmisten hyvinvointiin - yhdenvertaisiin palveluihin - käyttäjälähtöiseen tietojärjestelmäkehitykseen - järkevään taloudenpitoon - tietopohjaiseen päätöksentekoon - työntekijöiden hyvinvointiin - eläinten hyvinvointiin - ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen

Olen ehdolla Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa, joissa valitaan aluevaltuusto myös Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Vaalipäivä on 23.1.2022 ja ennakkoäänestysaika 12.-18.1.2022. Käytäthän ääntäsi!

Haluan olla kehittämässä Keski-Suomen uutta hyvinvointialuetta siten, että jatkossa sosiaali- ja terveysalan palvelut ovat jokaiselle saatavissa juuri silloin, kun niitä tarvitaan ja juuri sillä tavalla, miten ne kohtaavat tarvitsijansa.
 

Minulle tärkeää on:

  • Mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantaminen. Mielenterveyteen tulee suhtautua kuin mihin tahansa terveysongelmaan ja apua tulee saada nopeasti ja laadukkaasti.
  • Sote-palveluiden tulee olla yhdenvertaisesti saatavilla. Palveluiden saatavuus ei saa jatkossakaan olla raha- tai asuinpaikkakysymys. Keskittäminen on taloudellisesti järkevää, mutta usein tarvittujen peruspalveluiden tulee säilyä lähellä jokaista.
  • Ikäihmisten riittävät ja laadukkaat palvelut. Ikäihmisille palveluita tulee erikseen tarjota; heitä ei voi jättää selviytymään palvelu- ja järjestelmäviidakossa yksin. Myös yksinäisyyttä tulee torjua aktiivisesti. Muistisairauksia sairastavien määrä on kasvussa – on tärkeää huolehtia siitä, että ikäihmisten hoitajien vaihtuvuus on vähäistä.
  • Sote-alan työntekijöiden hyvinvointia on kohennettava, jotta alalla riittää motivoitunutta työvoimaa myös jatkossa.
  • Sote-alan tärkeiden tietojärjestelmien kehittämisen on tapahduttava käyttäjälähtöisesti, asiakaskokemusta, käytön tehokkuutta ja integraatioiden toimivuutta painottaen. Samalla on huolehdittava kustannusten kurissa pysymisestä. Kehittämisessä tulee ottaa huomioon myös järjestelmien ympäristökuormitus. Verkkovälitteisiä palveluita tulee lisätä, mutta perinteisiä fyysisiä vastaanottoja tulee yhä olla kattavasti tarjolla niitä tarvitseville.
  • Julkinen ja yksityinen voivat toimia rinnan, yksityinen täydentäen julkisen palvelutuotantoa.
  • Nämäkin vaalit ovat myös eläinten vaalit. Pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueiden vastuulle, siirtyy myös eläinpelastus alueille. Kun ihminen kohtaa terveysongelmia ja joutuu sairaalaan tai tarvitsee sosiaalitoimen apua, myös lemmikki- ja kotieläinten tarpeista on huolehdittava. Myöhemmin myös eläinlääkintä ja eläinsuojelu siirtynee alueille ja tätä siirtoa täytyy valmistella jo alkavalla kaudella. Eläinten hyvä on ollut minulle tärkeää aina, niin nytkin.
 
 
Kuka olen:
 
Kolmekymppiseksi olen jo kokenut luottamushenkilö; olen toiminut päättäjänä mm. kunta-, maakunta-, sairaanhoitopiiri- ja seurakuntatasoilla, alkaen vuodesta 2015, ja lisäksi vihreiden valtakunnallisissa luottamuselimissä. Tällä hetkellä toimin Jyväskylän tarkastuslautakunnassa, varavaltuutettuna ja seurakunnan luottamustehtävissä.
 
Tärkeimpiä arvojani ovat vastuullisuus, rehellisyys, välittäminen ja yhdenvertaisuus ja toimintatapanani jatkuva parempaan pyrkiminen. Haluan toimia rakentavasti ja yhteistyötä vaalien.
 
Tohtorina pohjaan päätöksentekoni tutkittuun tietoon ja ekonomina kannan vastuuta myös taloudesta. ICT-alan ammattilaisena pystyn tuomaan asiantuntemustani sote-alan tärkeään tietojärjestelmäkehittämiseen.
 
Olen asunut koko ikäni Keski-Suomessa; erityisen tuttuja minulle ovat Jyväskylän lisäksi Suolahti, Äänekoski ja Laukaa. Vapaa-aikaani vietän erityisesti espanjanvesikoirieni Vivan ja Sohvin kanssa mm. agilityn parissa.
 
 
Vastauksia peruskysymyksiin:
 
Miksi äänestäisit?
– Aluevaalit ovat tärkeät jokaisen kannalta. Vaikka itse voisit juuri nyt hyvin tai käyttäisit vain työterveyshuollon palveluita, palveluiden saaminen läheltä ja ihmisystävällisesti voi olla tärkeää vaikkapa ikääntyneille vanhemmillesi. Erikoissairaanhoidon tarve taas kohtaa yleensä jossain vaiheessa jokaista ja koskaan ei tiedä milloin tulee tarve pelastustoimelle. Aluevaaleissa päätetään näistä asioista.
 
Eikö tässä rakenneta päällekkäistä hallinnontasoa?
– Itse asiassa ei. Hyvinvointialueiden aloittaessa työnsä, järjestämisvastuu sote-palveluiden ja pelastustoimen osalta siirtyy pois kunnilta.
 
Nämähän ovat sote-vaalit. Eikö hyvinvointialueen valtuustoihin kannata valita vain sote-ammattilaisia?
– Kannattaa valita sote-ammattilaisia, mutta myös muiden alojen osaajia, esimerkiksi hyvän taloudenpidon asiatuntijoita ja tietojärjestelmäkehitykseen ICT-ammattilaisia, sekä yleisesti kokeneita luottamushenkilöitä, jotka ymmärtävät julkisen päätöksenteon toimimisen. Lääkäri, hoitaja, sosiaalityöntekijä ja pelastustyöntekijä tuovat hyvinvointialueen päätöksentekoon tärkeää asiantuntemusta, jota pitää joka tapauksessa kuunnella. Toisaalta alan ammattilaiselta voi joskus hämärtyä se, kuinka palveluiden käyttäjät asiat kokevat.
 
Miksi äänestää vihreitä?
– Vihreille mielenterveyden edistäminen on yksi ydinteemoista ja erottaa vihreitä muista puolueista. Vihreiden toimintatapoihin kuuluu avoimuus, ennakkoluulottomuus ja tutkittuun tietoon pohjaava päätöksenteko. Lisäksi myös sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä pelastustoimella on ympäristövaikutuksia ja niiden huomioon ottamisessa vihreät ovat ykkösiä.
Facebooktwittermail