Syrjinnän rakenteita on purettava

Julkaistu Keskisuomalaisessa 11.12.2014

Tasa-arvoisen avioliittolain käsittely eduskunnassa on nostanut esille kysymyksiä lasten oikeuksista. Lastensuojelujärjestöistä valtaosa otti lakialoitteen läpimenemiseen myönteisen kannan. Argumentaatiossaan järjestöt muistuttavat lapsen oikeuksien sopimuksesta, joka ei määritä vanhempia eikä sisällä yhdenlaista käsitystä hyväksyttävästä perhemuodosta.

Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeinen periaate on syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus. Sen mukaan sopimuksessa tunnustetut oikeudet kuuluvat kaikille lapsille ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajansa sukupuoleen tai sosiaaliseen alkuperään perustuvaa erottelua.

Äänestyksessä Perhehoitoliiton pitkäaikainen puheenjohtaja Aila Paloniemi vastusti tasa-arvoista avioliittolakia. Hän perusteli valintaansa lapsen oikeudella sekä isään että äitiin (Ksml 29.11.). Sen lisäksi, että perustelu on YK:n lasten oikeuksien sopimuksen vastainen, kääntää se myös selän monelle tukea tarvitsevalle lapselle ja nuorelle.

Samaa sukupuolta olevan kanssa seurustelevat nuoret ovat yliedustettuina lastensuojelun parissa. Lastensuojelutyötä tekevien mukaan tämä johtuu osaltaan kaikista niistä yhteiskunnan ennakkoluuloista ja toimista, joilla sivuutetaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret. Onnettomuustutkintakeskus on tänä vuonna raportissaan ”Lasten kuolemat” todennut yhteiskunnallisen suhtautumisen seksuaalivähemmistöihin tekevän sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiään etsivistä nuorista haavoittuvia ja arvioi ainakin 2–3 nuoren riistävän vuosittain itseltään hengen seksuaaliseen identiteettiin liittyvien kysymysten vuoksi.

Näiden nuorten pahoinvointia ja sairastumista voidaan vähentää purkamalla yhteiskunnassa olemassa olevat syrjivät rakenteet.

Lastensuojelun ja lasten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta olisi toivottavaa, että valtakunnallisen perhehoitoliiton puheenjohtaja ei sivuuttaisi lasten oikeuksia tasa-arvoiseen kohteluun yhteiskunnassa. Asettumalla tasa-arvoisen avioliittolain puolelle Aila Paloniemi antaisi lapsille ja nuorille viestin, että heillä on täysi oikeus olemassa oloon riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai perhemuodostaan. Tätä vastuunottoa lasten hyvinvoinnista odotamme.

Sari Makkonen
Liisa Kuparinen kansanedustajaehdokas (vihr.)
Jyväskylä

Facebooktwittermail